Թողնել միացման հայտ
Ստուգել
100 Մբիթ/վրկ
հասանելիությունը

Փաթեթ

COMBO Basic 
4990 դր.Երկու ծառայություն մեկ փաթեթում

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն

5 Մբիթ/վրկ
Շարժական Ինտերնետ 2 ԳԲ
Զանգեր բջջայինից դեպի ՀՀ Beeline բջջ. ցանց Անսահմանափակ
SMS 100
Այլ ուղղությունների և ծառայությունների սակագները և սակագները, որոնք գործում են 30-օրվա ժամկետը սպառելուց հետո ամսական բաժանորդային վարձը չվճարելու դեպքում*
Զանգեր`
Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15.9 դրամ
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր 15,9 դրամ
դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր 15,9 դրամ
Հաղորդագրություններ`
SMS Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15,9 դրամ
SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 15,9 դրամ
SMS դեպի միջազգային ցանցեր 20 դրամ
MMS Beeline բջջային ցանցում 15,9 դրամ
MMS դեպի տեղական այլ ցանցեր 15,9 դրամ
MMS դեպի միջազգային ցանցեր 299 դրամ
MMS դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում 50 դրամ
Շարժական Ինտերնետ
Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում) 19,99 դրամ
Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ամսական ներառված շարժական Ինտերնետի սպառումից հետո) 19.99 դրամ

Ինտերնետ, որը չի՛ անջատվում

  • 1.COMBO Basic ծառայությունների դիմաց փաթեթի ակտիվացումից 30 օր հետո չվճարելու դեպքում անվճար բջջային ծառայությունների գործողությունը կկասեցվի, սակայն ֆիքսված Ինտերնետը կշարունակի գործել 256 Կբիթ/վրկ արագությամբ՝ մինչև փաթեթի դիմաց վճարումը:
  • 2.Կասեցումից հետո 60 օրվա ընթացքում վճարում չկատարելու դեպքում ծառայությունների փաթեթը կխզվի՝ ներառյալ ֆիքսված Ինտերնետ ծառայությունը:
  • 3. Ծառայությունների փաթեթը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է դիմել մոտակա Beeline գրասենյակ:

- COMBO Basic ծառայությունների փաթեթի բջջային Ինտերնետից 31-րդ օրը Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki կայքերից, դրանց բջջային հավելվածներից, ինչպես նաև WhatsApp-ից օգտվելու դեպքում 1 ՄԲ-ը կարժենա 19.9 դրամ:

- Օգտագործված րոպեների, SMS-ների և մեգաբայթերի քանակը հնարավոր է ստուգել *113# հրահանգով:

  • **Եթե ինտերնետ փաթեթի սպառվելուն մնացել է մինչև 1 ՄԲ ծավալ, ապա միաժամանակ մեկից ավել ինտերնետ սեսսիա օգտագործելիս` փաթեթի մնացորդը կծախսվի միայն առաջին սեսիայի համար, իսկ զուգահեռ օգտագործվող մյուս սեսսիաների Ինտերնետի տարիֆիկացումը կկատարվի համաձայն Ձեր սակագնային փաթեթի պայմանների:

Եթե ինտերնետ փաթեթը սպառվել է

Կարող եք միացնել՝

  • - Ինտերնետ Փաթեթներ` Մինի 50 MB, Միդի 250 MB, Մաքսի 500 MB, Մաքսի 1 GB, Մաքսի 3 GB, Մաքսի 10 GB, Մեգա 200 ՄԲ, Մեգա 500 ՄԲ։
  • - Mega 200 կամ Mega 500 ծառայություններ

Կարևոր է՝ երբ միացված է «Mega» ծառայությունը, այն դառնում է առաջնային, այսինքն, եթե միաժամանակ ակտիվացրած են «Mega» ինտերնետ փաթեթը և ծառայությունների հիմնական փաթեթը, «Mega» ինտերնետ փաթեթի անվճար ներառումները սպառելուց դեպքում 1 ՄԲ հաշվարկվում է 5 դրամ սակագնով, մինչև ծառայությունը չանջատվի: Այս դեպքում տարիֆիկացվում է նաև BeeTV հավելվածի ինտերնետ տրաֆիկը: «Mega» ծառայությամբ և ծառայությունների փաթեթով տրամադրվող MB փաթեթները ծախսվում են զուգահեռ:

Եթե բաժանորդի մոտ հիմնական փաթեթին զուգահեռ տրամադրված են Նվեր մեգաբայթեր, սոց. ցանցերի և BeeTV հավելվածի մեգաբայթերը սպառվում են հիմնական փաթեթից: