Թողնել միացման հայտ
Ստուգել
100 Մբիթ/վրկ
հասանելիությունը

Ծառայություն

‹‹Online›› 500 դրամ

1 GB + 500 րոպե խոսելաժամանակ ցանցի ներսում

 

Զանգահարե՛ք

06742500

Ուղարկե՛ք 2500 տեքստով SMS հաղորդագրություն համարին

0674

Հավաքե՛ք հրահանգը

*2500#

500 րոպե Beeline Հայաստան բջջային ցանցի ներսում + 1 GB Ինտերնետ

500 դր/ամիս

Ո՞ր բաժանորդները կարող են օգտվել ‹‹Online›› ծառայությունից

‹‹Online›› ծառայությունը հասանելի է միայն COMBO Sim, Neo Max, Neo Max + ծառայությունների փաթեթների լրացուցիչ քարտերի համար:

 
Զանգահարելով 06742501
Ուղարկելով 2501 տեքստով SMS հաղորդագրություն համարին 0674
Հավաքելով հրահանգը *2501#
  • 1.Ծառայության գործողության ժամկետը 30 օր է:
  • 2.Եթե դուք ունեք բավարար գումար ձեր հաշվին, ապա ծառայության ակտիվացումից 30 օր հետո ծառայությունն ավտոմատ կերպով կերկարի:
  • 3.Ծառայության գործողության ժամկետը ստուգելու համար հավաքե՛ք *113# հրահանգը:
  • 1.Ծառայության տրամադրման 30-րդ օրվա սկզբում` 00:00-03:30 ընկած ժամանակահատվածում, ձեր հաշվից կգանձվի 500 դրամ:
  • 2.Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում չակտիվացնել ծառայությունը նշված ժամանակահատվածում կրկնակի գանձումից խուսափելու նպատակով։
  • 1.Եթե ձեր հաշվին չկա բավարար գումար, ապա ծառայության գործողության ժամկետը լրանալուց հետո, ծառայությունն այլևս չի տրամադրվի:
  • 2.Ծառայությունից կրկին օգտվելու համար պետք է ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո նորից ուղարկել ակտիվացման հրահանգը: