Ծառայություն

Եռակողմ կապի
ծառայություն

                 
Բաժանորդային վճար 1000 դրամ/ամիս

Դուք կարող եք խոսակցություն վարել միաժամանակ երեք անձանց միջև:
Ծառայությունից կարող եք օգտվել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջքաղաքային և միջազգային կապի դեպքում:
Պարզապես հավաքեք 1-ին կանչվող համարը, կապը հաստատվելուց հետո կարճատև սեղմեք «անջատման կոճակը» (Flash): Ապա հավաքեք 2-րդ համարը, կապը հաստատվելուց հետո կրկին կարճատև սեղմեք «անջատման կոճակը» և վերջում3 կոճակը: Առաջին անջատումից հետո 2-րդ բաժանորդը լսում է կարճ հաճախակի ազդանշաններ, հետո նույնը լսում է 3-րդ բաժանորդը:

Ի՞նչ արժե

Ամսական բաժանորդային վճար 1000 դրամ/ամիս

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Ծառայության ակտիվացումը և ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:
Դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ:
Ուշադրություն` «Beeline»-ը ծանոթացնում է բաժանորդներին թվային կայանի լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու կարգին, սակայն չի երաշխավորում նշված լրացուցիչ ծառայությունների բացարձակ անխափան մատուցումը: «Beeline»-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների ընդհատումների արդյունքում ծագած հետևանքների համար:
Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին: