Ծառայություն

Կրճատ
համարհավաքում

                 
Ակտիվացում 0 դրամ

Կրճատ համարհավաքում
Թվային կայանը հնարավորություն է տալիս Ձեզ, հավաքելով ընդամենը 2 նիշ, մուտքագրել 99 հեռախոսահամար` քաղաքային, բջջային, միջքաղաքային, միջազգային համարների փոխարեն, նույնիսկ եթե Ձեր հեռախոսասարքը չունի համապատասխան հիշողություն:
«Կրճատ համարհավաքում» տրամադրվում է անվճար:
Մուտքագրում կրճատ համարհավաքման ցանկում
Հավաքեք հետևյալ հրահանգը *51*AN*[հեռախոսահամարը]#
Կրճատ համարհավաքման ցանկի որևէ հեռախոսահամարով զանգելու համար անհրաժեշտ է սեղմել**AN.
AN-ը 01-ից մինչև 99 ցանկացած երկնիշ թիվ է:
Հանում կրճատ համարհավաքման ցանկից
Հավաքեք հետևյալ հրահանգը #51*AN#
Կրճատ համարհավաքման ծառայությունից կարող են օգտվել միայն ստեղնային հեռախոս ունեցող բաժանորդները:
Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին: