Ծառայություն

Զանգող
համարի
ներկայացման
արգելում

                 
Ակտիվացում 0 դրամ

Ցանկանում եք գաղտնի մնալ` զանգահարելով այլ բաժանորդների:
«Զանգող համարի ներկայացման արգելում» ծառայության շնորհիվ` ձեր համարն այլևս չի հայտնվի այն բջջային կամ քաղաքային հեռախոսասարքի էկրանին, որին դուք զանգում եք:
Ծառայության ակտիվացումը և ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:
Դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ:
Ծառայությունը տրամադրվում է անվճար:
Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին: