Ծառայություն

Զանգող
համարի
ներկայացում

                                             

Ծառայության ակտիվացումը անվճար է:
Ամսական բաժանորդային վճար 200 դր./ամիս
Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին:

Ցանկանում եք տեսնել թե ով է ձեզ զանգահարում:
«Զանգող համարի ներկայացում» ծառայության շնորհիվ դուք կարող եք տեսնել այն բջջային կամ քաղաքային հեռախոսահամարը, որից ստանում եք զանգը, ձեր հեռախոսասարքի էկրանին:
Ծառայության ակտիվացումը և ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:
Դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ: