Ծառայություն

Ազատ գծի որոնում

                 
Միանվագ վճար 8200 դր.
Բաժանորդային վճար 500 դր./ամիս

Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի ավտոմատ որոնում ծառայությունը հնարավորություն է տալիս մեկ համարի տակ միավորել մի քանի հեռախոսագիծ:
Բաժանորդը զանգահարում է գլխավոր համարին և այդ համարի զբաղվածության դեպքում զանգը փոխանցվում է հեռախոսահամարների խմբում ներառված այլ ազատ գծի:
Ծառայության ակտիվացումը և ապաակտիվացումը կատարվում է օպերատորի կողմից` ձեր գրավորի դիմումի հիման վրա:
Դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել մոտակա Beeline Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ:

Ի՞նչ արժե

Միանվագ վճար 8200 դր.
Ամսական բաժանորդային վճար 500 դր.

Ուշադրություն` «Beeline»-ը ծանոթացնում է բաժանորդներին թվային կայանի լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու կարգին, սակայն չի երաշխավորում նշված լրացուցիչ ծառայությունների բացարձակ անխափան մատուցումը: «Beeline»-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների ընդհատումների արդյունքում ծագած հետևանքների համար:Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 100 անվճար համարին: