Թողնել միացման հայտ
Ստուգել
100 Մբիթ/վրկ
հասանելիությունը

Սակագնային փաթեթ

Beeline
Ինտերնետ 10Գերարագ Ինտերնետ օպտիկական մալուխի միջոցով

Մինչև 10 Մբիթ/վրկ  5 400 դրամ/ամիս

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Պայմաններ`

• Նոր բաժանորդներին տրամադրվում է WiFi ռոուտեր օգտագործման:
• Ֆիքսված Ինտերնետ ծառայության մատուցման պայմանագիրը կնքվում/վերակնքվում է 13 ամիս ժամկետով:
• Hi-Line ծառայության բաժանորդները կարող են անցում կատարել Ֆիքսված ինտերնետ ծառայությանն անկախ Hi-Line ծառայության պայմանագրի գործողության ժամկետից:
• Բաժանորդի կողմից պայմանագիրը կնքման/վերակնքման ամսաթվից տասներեք ամիսների ընթացքում լուծման դեպքում բաժանորդից գանձվում է WiFi ռոուտերի վաճառքի գինը:
«Beeline ինտերնետ» սակագնային փաթեթով նախատեսված արագությունը տրամադրվում է հետևյալ հասցեներում` տեխնիկական հնարավորության առկայության դեպքում`

Ստուգել հասցեները

Ստուգել Ձեր բնակարանում տվյալ արագության միացման տեխնիկական հնարավորությունը կարող եք` դիմելով Beeline Վաճառքի և Սպասարկման գրասենյակ կամ զանգահարելով 8070 կարճ համարով: