Սակագնային փաթեթ

Stream անսահմանափակ 3

Ֆիքսված Ինտերնետ

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն 3 Մբիթ/վրկ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Պայմաններ`

Hi-Line ծառայության մատուցման պայմանագիրը 13 ամիս ժամկետով կնքելու դեպքում օգտագործման է տրամադրվում WiFi ADSL մոդեմ: Բաժանորդի կողմից պայմանագիրը կնքման ամսաթվից 13 ամիսների ընթացքում լուծելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է Hi-Line ծառայության պայմանագրում նշված WiFi ADSL մոդեմի ամբողջ արժեքը:
«Stream» սակագնային փաթեթով նախատեսված արագությունը տրամադրվում է հետևյալ հասցեներում` տեխնիկական հնարավորության առկայության դեպքում`
Ստուգել հասցեները
Ստուգել Ձեր բնակարանում տվյալ արագության միացման տեխնիկական հնարավորությունը կարող եք` դիմելով Beeline սպասարկման գրասենյակ կամ զանգահարելով 100 կարճ համարով:
«Hi-Line» Անսահմանափակ սակագնային փաթեթները հնարավորություն են տալիս Ինտերնետից ստանալ և ուղարկել ինֆորմացիա առանց ծավալի (տրաֆիկի) սահմանափակումների, սակայն սահմանափակվում են մուտքային և ելքային արագությունները` կախված ընտրված սակագնային փաթեթից*:
* Արագության տատանումը մինչև ինտերնետ ցանցին միացման կետ` Բաժանորդի բնակարանում/գրասենյակում հեռախոսագծի որակից/երկարությունից կախված կարող է հասնել 10% (Up/Down):