Սակագնային փաթեթ

Like
Անսահմանափակ 1Ֆիքսված Ինտերնետ

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն 1 Մբիթ/վրկ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Պայմաններ`

• “Անսահմանափակ 1024” սակագնային փաթեթին միանալու դեպքում օգտագործման է տրամադրվում ADSL մոդեմ` Hi-Line ծառայության մատուցման պայմանագիրը 13 ամիս ժամկետով կնքելու դեպքում: Բաժանորդի կողմից պայմանագիրը կնքման ամսաթվից 13 ամիսների ընթացքում լուծելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է Hi-Line ծառայության պայմանագրում նշված ADSL մոդեմի ամբողջ արժեքը:
• “Անսահմանափակ 2048” սակագնային փաթեթին միանալու դեպքում օգտագործման է տրամադրվում WiFi ADSL մոդեմ` Hi-Line ծառայության մատուցման պայմանագիրը 18 ամիս ժամկետով կնքելու դեպքում: Բաժանորդի կողմից պայմանագիրը կնքման ամսաթվից 18 ամիսների ընթացքում լուծելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է Hi-Line ծառայության պայմանագրում նշված WiFi ADSL մոդեմի ամբողջ արժեքը:
«Hi-Line» Անսահմանափակ սակագնային փաթեթները հնարավորություն են տալիս Ինտերնետից ստանալ և ուղարկել ինֆորմացիա առանց ծավալի (տրաֆիկի) սահմանափակումների, սակայն սահմանափակվում են մուտքային և ելքային արագությունները` կախված ընտրված սակագնային փաթեթից*:
*Արագության տատանումը մինչև ինտերնետ ցանցին միացման կետ` Բաժանորդի բնակարանում/գրասենյակում հեռախոսագծի որակից/երկարությունից կախված կարող է հասնել 10% (Up/Down):