Սակագնային փաթեթ

Hi-Line Max

Ֆիքսված Ինտերնետ

Ֆիքսված Ինտերնետի արագություն Մաքսիմալ

Պայմաններ`

Hi-Line Max ծառայության մատուցման պայմանագիրը 13 ամիս ժամկետով կնքելու դեպքում օգտագործման է տրամադրվում WiFi ADSL մոդեմ: Բաժանորդի կողմից պայմանագիրը կնքման ամսաթվից 13 ամիսների ընթացքում լուծելու դեպքում բաժանորդից գանձվում է Hi-Lineծառայության պայմանագրում նշված WiFi ADSL մոդեմի ամբողջ արժեքը:
Hi Line ծառայության գործող բաժանորդների Hi-Line Max ծառայությանը անցման պայմաններն են`
ա) 1. Wi-Fi մոդեմը տրամադրվում է օգտագործման 13 ամիս ժամկետով՝ սկսած ֆիքսված ինտերնետ ծառայության մատուցման պայմանագրի կնքման պահից: Պայմանագիրը ժամկետը լրանալուց հետո խզելու ժամանակ Բաժանորդը պարտավոր է հետ վերադարձնել WiFi մոդեմը կամ վճարել մոդեմի վաճառքի գինը՝ 4000 դրամ ներառյալ ԱԱՀ: բ) Ծառայությունը հասանելի են ֆիզիկական անձ հանդիսացող ինչպես գործող,այնպես էլ նոր բաժանորդներին, ինչպես նաև ֆիզիկական անձ հանդիսացող ՞Իմ Կազմակերպությունը՞ ծառայության բաժանորդներին,բացառությամբ Hi-Line ծառայության հետ մեկտեղ պլանծետի տրամադրման պայմանագիր կնքած բաժանորդների, որոնց պայմանագրային պարտավորությունները դեռ չեն ավարվել :
«Hi-Line» Անսահմանափակ սակագնային փաթեթները հնարավորություն են տալիս Ինտերնետից ստանալ և ուղարկել ինֆորմացիա առանց ծավալի (տրաֆիկի) սահմանափակումների, սակայն սահմանափակվում են մուտքային և ելքային արագությունները` կախված ընտրված սակագնային փաթեթից*:
* Արագության տատանումը մինչև ինտերնետ ցանցին միացման կետ` Բաժանորդի բնակարանում/գրասենյակում հեռախոսագծի որակից/երկարությունից կախված կարող է հասնել 10% (Up/Down):