Օգտակար փաստաթղթեր

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման համար պատվեր-դիմումի ձև և պայմաններ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ GSM շարժական կապի կանխավճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման համար պատվեր-դիմումի ձև և պայմաններ

“ՎԵՈՆ Արմենիա”  ՓԲԸ կողմից  բաժանորդին մատուցվող  հեռախոսակապի  ծառայությունների պայմանագիր (պայմաններ)

Hi-line ծառայության մատուցման և վերջնակետային սարքավորումն օգտագործման հանձնելու մասին պայմանագիր (պայմաններ)

«Իմ Կազմակերպություն» ծառայության մատուցման մասին համաձայնագիր 

Պայմանագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա համար մատուցվող ծառայությունների առավելագույն հաստատուն սահմանաչափը, գումարային արտահայտությամբ հաստատելու դիմում

Բջջային և ֆիքսված կապի ծառայությունների մատուցման հաշիվների և հեռախոսազանգերի վերծանումների ստացման դիմումի ձև 

Իրավաբանական անձանց ֆիքսված  կապի միանվագ և լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման դիմումի ձև

Հեռախոսահամարի կապուղու անվանափոխության դիմումի ձև

SIM քարտի փոխարինման դիմումի ձև