Սակագնային փաթեթ

Բիզնես 550

                                            

Ամսական վարձավճարներ
Բաժանորդային վճար 10 400 դր.
Բաժանորդավճարում ներառված րոպեներ
Տեղական զանգեր 430 րոպե
Միջքաղաքային զանգեր 55 րոպե
Բջջային զանգեր 65րոպե
Ձայնային ծառայությունների րոպեավճար
Տեղական զանգեր սկսած 431-րդ րոպեից 5 դր.
Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր և ԼՂՀ ամրակցված ցանցեր 5 դր.
Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր
07:00-23:00 70 դր.
23:00-07:00 49 դր.
Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին 1 դր.

Գները ներկայացված են դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա, դիմումը «ԱրմենՏել» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Ընտրված սակագնային փաթեթին անցնելու համար գրավոր դիմում չներկայացնելու դեպքում կիրառվում են «Բազային 1» սակագնային փաթեթի սակագները:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և Ինտերնետ (Dial-up) ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` անկախ օգտագործման ուղղությունից (Ինտերնետ (Dial-up) ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):