Սակագնային փաթեթ

Բիզնես 1650

                                            

Ամսական վարձավճարներ
Բաժանորդային վճար 30 300 դր.
Բաժանորդավճարում ներառված րոպեներ
Տեղական զանգեր 1 100 րոպե
Միջքաղաքային զանգեր 240 րոպե
Բջջային զանգեր 310 րոպե
Ձայնային ծառայությունների րոպեավճար
Տեղական զանգեր՝ սկսած 1101-րդ րոպեից 5 դր.
Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր և ԼՂՀ ամրակցված ցանցեր 5 դր.
Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր
07:00-23:00 70 դր.
23:00-07:00 49 դր.
Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին 1 դր.

Գները ներկայացված են դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Ընտրված սակագնային փաթեթին անցնելու համար գրավոր դիմում չներկայացնելու դեպքում կիրառվում են «Բազային 1» սակագնային փաթեթի սակագները:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և Ինտերնետ (Dial-up) ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` անկախ օգտագործման ուղղությունից (Ինտերնետ (Dial-up) ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):