Սակագնային փաթեթ

Բիզնես 1100

                                           

Ամսական վարձավճարներ
Բաժանորդային վճար 17 500 դր.
Բաժանորդավճարում ներառված րոպեներ
Տեղական զանգեր 860 րոպե
Միջքաղաքային զանգեր 100 րոպե
Բջջային զանգեր 140 րոպե
Ձայնային ծառայությունների րոպեավարձ
Տեղական զանգեր՝ սկսած 861-րդ րոպեից 5 դր.
Զանգեր դեպի ՀՀ այլ օպերատորների ամրակցված ցանցեր և ԼՂՀ ամրակցված ցանցեր 5 դր.
Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բջջային ցանցեր
07:00-23:00 70 դր.
23:00-07:00 49 դր.
Ինտերնետ (Dial-up) հասանելիության ծառայության սակագին 1 դր.

Գները ներկայացված են դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը` 2 ժամ:

Սակագնային փաթեթները կիրառվում են միայն Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից սկսած:

Այլ սակագնային փաթեթին անցնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուղղության համար հատկացված րոպեները չեն փոխանցվում հաջորդ ամիս:

Ընտրված սակագնային փաթեթին անցնելու համար գրավոր դիմում չներկայացնելու դեպքում կիրառվում են «Բազային 1» սակագնային փաթեթի սակագները:

Անվճար րոպեների չափաքանակն սպառելուց հետո հիմնական տեղական խոսակցությունների և Ինտերնետ (Dial-up) ծառայությունների համար կիրառվում են ընտրված փաթեթի սակագները` անկախ օգտագործման ուղղությունից (Ինտերնետ (Dial-up) ծառայություն, տեղական խոսակցություններ):