Ֆիքսված կապ

Օպտիմալ

Ոչ աշխարհագրական «060» կոդով հեռախոսակապ
ՕՊՏԻՄԱԼ 2500
Վիրտուալ ԱՀԿ-ի բաժանորդների համար Մանրամասն
ՕՊՏԻՄԱԼ 3500
Վիրտուալ ԱՀԿ-ի բաժանորդների համար Մանրամասն

Բազային

Հիմնական հեռախոսագիծ
- թվային ԱՀԿ-ների համար
- անալոգային ԱՀԿ-ների համար
Բազային
Անալոգային ԱՀԿ-ների համար Մանրամասն
Բազային 1
360 ներառված րոպե                   Մանրամասն
Բազային 2
1600 ներառված րոպե                 Մանրամասն

Այլընտրանքային սակագնային փաթեթներ

Հիմնական հեռախոսագիծ թվային ԱՀԿ-ների համար
Այլընտրանքային
360 ներառված րոպե Մանրամասն
Բիզնես այլընտրանքային
360 ներառված րոպե Մանրամասն

ISDN

Գործարար և կառավարական բաժանորդ
Սակագնային փաթեթ 1
360 ներառված րոպե           Մանրամասն
Սակագնային փաթեթ 2
1600 ներառված րոպե         Մանրամասն
ISDN
ISDN BRI (2B+D) 128 կբ/վ Մանրամասն

Ներառված րոպեներ

Տեղական զանգեր - 430 րոպե
Միջքաղաքային զանգեր - 55 րոպե
Բջջային զանգեր - 65 րոպե

 
Մանրամասն

Ներառված րոպեներ

Տեղական զանգեր - 860 րոպե
Միջքաղաքային զանգեր - 100 րոպե
Բջջային զանգեր - 140 րոպե

 
Մանրամասն

Ներառված րոպեներ

Տեղական զանգեր - 1100 րոպե
Միջքաղաքային զանգեր - 240 րոպե
Բջջային զանգեր - 310 րոպե

 
Մանրամասն