Հեռախոսի տեղադրում

Գրասենյակում հեռախոս տեղադրելը շատ հեշտ է

Քայլ 1 Քայլ 2 Քայլ 3
Լրացրեք հայտը Սպասեք պատասխանին Ստորագրեք պայմանագիրը
• Պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեն
• Տնօրենի անձնագիր
• Լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր/ եթե գործարքը արվելու է լիազ. անձի կողմից
• Արտոնություն` առկայության դեպքում (արտոնությունը հաստատող փաստաթղթի համարը, զեղչի աստիճանը, երբ և ում կողմից է տրված փաստաթուղթը):
Միանվագ ծառայություններ Սակագին
Հեռախոսի տեղադրում 2 400 դր.
Հեռախոսի ժամանակավոր տեղադրում (մեկ ամսից ոչ ավել) 1 800 դր.
Միացնող գծի տրամադրում 60 000 դր.
Ուղիղ գծի տրամադրում 60 000 դր.
Հեռախոսահամարի անվանափոխություն 700 դր.
Բաժանորդների անվանափոխություն, յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար 700 դր.
Հեռախոսի վերատեղադրում նույն շենքում 1 200 դր.
Հեռախոսի վերատեղադրում այլ շենքում 2 400 դր.
Ուղիղ գծի վերատեղադրում նույն շենքում 30 000 դր.
Ուղիղ գծի վերատեղադրում այլ շենքում 60 000 դր.
Զուգտակ հեռախոսահամարի տարանջատում 1 200 դր.
Հեռախոսագծի վերականգնում նախքան պայմանագրի խզումը 1 200 դր.
Գները ներկայացված են դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թ. մայիսի 20-ի թիվ 272-Ն որոշմամբ հաստատված “հեռախոսային ծառայությունների մատուցման և այդ ծառայություններից օգտվելու կաննոների” “ՎԵՈՆ Արմենիա” ՓԲԸ հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված հեռախոսակապի Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժանորդը, գրավոր դիմումի հիման վրա, հնարավորություն ունի 1 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետով կասեցնել հեռախոսային ծառայությունների մատուցումը և դրա հետ կապված վճարումներ կատարելու պարտավորությունները: