Գնման միջոցառումների արխիվ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համագործակցության է հրավիրում բոլոր հետաքրքրված մատակարարներին: Ստորև կարող եք տեսնել բոլոր ընթացիկ գնման միջոցառումների ցանկը, որոնց կարող եք մասնակցել:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը համագործակցության է հրավիրում մատակարարներին և կապալառուներին (այսուհետ՝ Մատակարարներ): Հետաքրքրող աշխատանքների և ծառայությունների տեսակները նշված են  «Պոտենցիալ մատակարարի հարցաթերթիկում» (այսուհետ՝ Հարցաթերթիկ):

Ընդգրկվելու համար «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում, որոնց Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը հրավիրում է մասնակցել  մրցութային/տենդերային միջոցառումներին, Մատակարարը պետք է՝

 
  1. լրացնի Հարցաթերթիկը,
  2. ուղարկի լրացված Հարցաթերթիկը (Excel ձևաչափով առանձին ֆայլ) sourcing@beeline.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
Հարցաթերթիկի ուղարկման պահից 20 աշխատանքային օրից ոչ ուշ ժամկետում Հարցաթերթիկում նշված էլեկտրոնային փոստի կոնտակտային հասցեով Մատակարարին կուղարկվի՝
  • «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում Մատակարարին ընդգրկելու մասին ծանուցում
  • կամ «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում Մատակարարին ընդգրկելը մերժելու մասին ծանուցում՝ նման որոշման ընդունման պատճառների նշմամբ:
Պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում չընդգրկված Մատակարարը կարող է իր հարցաթերթիկը նորից ուսումնասիրման ուղարկել մերժման պատճառները վերացնելուց հետո: Բացառություն են կազմում այն Մատակարարները, որոնց պարագայում հայտնաբերվել է ոչ հավաստի տեղեկատվության տրամադրման փաստ:

  Ուշադրություն՝

Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը կդիտարկի միայն ամբողջությամբ լրացված Հարցաթերթիկները, որոնց ձևաչափը լիովին համապատասխանում է սահմանված պահանջներին: sourcing@beeline.am  փոստային հասցեով ստացված ցանկացած այլ տեղեկատվություն կջնջվի:

Սույն հրավերը բաց տենդերի կամ մրցույթի անցկացման մասին ծանուցում չի հանդիսանում և համապատասխանաբար, տվյալ հոդվածներով նախատեսված պարտավորություններ չի առաջացնում «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ մատակարարի ընտրության ընթացակարգ (Ֆիքսված կապ)
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ մատակարարի ընտրության ընթացակարգ (Բջջային կապ)
Մատակարարների վարքագծի կանոնագիրք

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է մալուխի և վերելակի վաճառք (այսուհետ՝ Ապրանք):

Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել ներքևում կցված ֆայլում նախատեսված կառուցվածքով և կարգով:

Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 5,572,923 (հինգ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներկու հազար ինն հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

"ԱրմենՏել" ՓԲԸ դեբիտորական պարտքի վաճառք
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է Դեբիտորական պարտքի վաճառք (3 խմբաքանակ):
  • 1 խմբաքանակ      1-5000 դրամ գործեր,    ընդհանուր գումար  - 260 մլն.դրամ (208  000 գործ)
  • 2 խմբաքանակ          դեբիտորական պարտքով թերի գործեր,    ընդհանուր գումար  - 3.7 մլրդ.դրամ (75 000 գործ)
  • 3 խմբաքանակ          գործեր` “մերժված է” դատարանի վճռով ընդհանուր գումար  - 350 մլն.դրամ
  Դեբիտորական պարտքի վերաբերյալ տեղեկատվությունե տրամադրվելու է միայն էլեկտրոնային տեսքով:
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված
հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 05/10/2016 –ը:
Առաջարկում անհրաժեշտ է նշել հետաքրքրող խմբաքանակները և առաջարկվող գումարը (լրացվում է ազատ ձևով, անհրաժեշտ է ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում: Առաջարկը կարող է ներկայացվել ինչպես մեկ կամ երկու, այնպես էլ բոլոր 3 խմբաքանակների համար:

  Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՆՆԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել Մատակարարի ընտրության ընթացակարգին (այսուհետ` Ընթացակարգ) “ԱրմենՏել” ՓԲԸ պատկանող ճաշարանում վերջինիս աշխատակիցներին սննդի մատակարարման ծառայություններ իրականացնելու համար:
 
Տվյալ ընթացակարգի արդյունքներով ընտրվելու է ընկերություն, որը “ԱրմենՏել” ՓԲԸ աշխատակիցների համար սննդի մատակարարման ծառայություններ է իրականացնելու, և ում հետ կնքնվելու է անժամկետ պայմանագիր` “ԱրմենՏել” ՓԲԸ աշխատակիցներին սննդի մատակարարման ծառայություններ իրականացնելու նպատակով ճաշարանի տարածքը անհատույց տրամադրելու վերաբերյալ: Տարածքը տրամադրվում է անհատույց, կոմունալ վճարները (էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի, աղբահանության) կատարվում են “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կողմից այն պայմանով, որ մասնակցի կողմից առաջարկվող գները, պետք է լինեն շուկայականից ցածր:
 Առաջարկը, որն իր մեջ պետք է ներառի տեղեկատվություն նախատեսվող ճաշացանկի մասին (ճաշատեսակների անվանումները և նրանց գները) և այն օբյեկտների մասին,  որտեղ Մատակարարի ընտրության ընթացակարգի մասնակիցը (այսուհետ` Մասնակից) ներկա պահին իրականացնում է ծառայություններ, անհրաժեշտ է տրամադրել կարգով, որը նշված է ստորև կցվաժ ֆայլում:


Բեռնել փաստաթղթերը 
Պարզաբանում 

Հանձնաժողովը կայցելի այն օբյեկտները, որտեղ Մասնակիցները ներկա պահին իրականացնում են ծառայություններ, կգնահատի որակն այնպիսի չափանիշներով, ինչպիսին են հիգիենիկ ստանդարտների պահպանումը և պատրաստի ապրանքների որակը: Մասնակցի հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում ճաշացանկում գների կամ չափաբաժինների փոփոխությունը պետք է համաձայնեցվի  “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի հետ, նաև “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ն իրեն իրավունք է վերապահում յուրաքանչյուր պահին ստուգել չափաբաժինների ծավալը (Ընթացակարգի ընթացքում հաստատված կլինեն չափաբաժնի չափը և ճաշատեսակների քանակը, որոնք Մասնակիցը պարտավորվում է ապահովել ամեն օր):

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել  մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 05/09/2016թ.

Ընթացակարգին մասնակցելու հետ կապված բոլոր հարցերի դեպքում,կարող էք դիմել մինչև 18:00 31/08/2016թ. ստորև նշված կոնտակտներով:

Ազգանուն Անուն: Լուսինե Մելիքյան
Պաշտոն: Գնումների և պայմանագրերի մոնիթորինգի բաժնի պետ
Հասցե: ք. Երևան, Ազատության փ. 24/1
Էլեկտրոնային փոստ:  LuMelikyan@beeline.am
Հեռախոսահամար: +37410290269

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով բրենդավորված պոլիէթիլենային տոպրակների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 019/17 Առաջին բաց լրացուցիչ որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 1 տարի ժամկետով բրենդավորված պոլիէթիլենային տոպրակների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 29.08․2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ՖԻՔՍՎԱԾ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԻՆ-ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՕՄԿԳ, FTTB, VDSL և ԱՅԼՆ)» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու Տեղեկատվության Հարցմանը, որն ուղղված է շուկայական իրավիճակի ուսումնասիրության նպատակով բաց որակավորման պահանջների հետագա ձևավորմանը «Ֆիքսված կապի նախագծային շին-մոնտաժային աշխատանքներ (ՕՄԿԳ, FTTB, VDSL և այլն)» գնման առարկայով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար:

Անհրաժեշտ է տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել հարցման  հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 24.08.2017 18:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՍՏԵՂՆԱՅԻՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 019/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 1 տարի ժամկետով «Ստեղնային բջջային հեռախոսներ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել շրջանակային պայամանագիր 1 տարի ժամկետով:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 25.08.2017թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՀԱՅՏԵՐԻ, ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 018/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 3 տարի ժամկետով « Հայտերի, վառելանյութի բաշխման և գործուղումների ձևակերպման էլեկտրոնային համակարգի բաժանորդագրություն» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                 

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 17:00  30.08.2017թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը

«Արմենտել» ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ և ՄՈՆԻՏՈՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 018/17

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  հեռուստացույցների և մոնիտորների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու հեռուստացույցների և մոնիտորների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 28.08.2017 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 01․02․2020 ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար մինչև 01․02․2020 ժամկետով ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորմանն ուղղված առաջին լրացուցիչ բաց որակավորման ընթացակարգին:

Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին մինչև 01․02․2020 ժամկետով:

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   11.08.2017-ը:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ, 1 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՐԱԿԱՈՐՈՒՄ, ARM-Q 004/17 ՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 3 տարի ժամկետով անխափան սնուցման սարքեր” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու անխափան սնուցման սարքեր” առարկայի  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:

Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.08.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):

Բեռնել փաստաթղթերը

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 017/17 ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով օդորակման և օդափոխության համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 017/17 Առաջին բաց լրացուցիչ որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով օդորակման և օդափոխության համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.07․2017թ. ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 017/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով օդորակման և օդափոխության համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 017/17 Բաց որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով օդորակման և օդափոխության համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 21.06․2017թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՅՈՒՂԵՐ և ՀԱԿԱՍԱՌԻՉՆԵՐ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 016/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով           “Յուղեր և Հակասառիչներ” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “Յուղեր և Հակասառիչներ” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 22.06.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՄԵԴԻԱՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ, ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 014/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով           “մեդիափոխարկիչներ, հեռախոսային բաշխիչ տուփեր” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “մեդիափոխարկիչներ, հեռախոսային բաշխիչ տուփեր” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 09.05.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 013/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով գազաբալոնային սարքավորման մատակարարման և տեղադրման մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանն ուղղված ARM-Q 013/17 Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով գազաբալոնային սարքավորման մատակարարման և տեղադրման մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 13․06․2017թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 05․09.2018Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԳԱՂՏՆԻ ԳՆՈՐԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար մինչև 05.09.2018թ.  ժամկետով գաղտնի գնորդի ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորմանը:
 
Լրացուցիչ բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 05.09.2018թ.  գաղտնի գնորդի ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 26․05․2017 16։00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՆՅՈՒԹԵՐ ՖԻԿՍՎԱԾ ՑԱՆՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 012/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով           “նյութեր ֆիկսված ցանցի զարգացման համար” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “ նյութեր ֆիկսված ցանցի զարգացման համար” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 02.06.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 011/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել ARM-Q 011/17 բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 25.05.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով մալուխային կառուցվածքային համակարգերի (այսուհետ` ՄԿՀ) մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով մալուխային կառուցվածքային համակարգերի (այսուհետ` ՄԿՀ) մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 18.05.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
Պարզաբանում 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ` ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 29․09․2018 թ․ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ և ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ(ՎևՍԳ) ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել մինչև 29․09․2018թ․ ժամկետով բաց որակավորման (այսուհետ` որակավորում)  գործընթացին` աշխատատեղերի և վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների (այսուհետ` ՎևՍԳ) համար սարքավորումների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 29․09․2018թ․ ժամկետով աշխատատեղերի և ՎևՍԳ-ի համար սարքավորումների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.05.2017 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “APC ԿԱՄ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ” ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 007/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  APC կամ անալոգասյին սարքավորման մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու APC կամ անալոգային սարքավորման  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 25.04.2017 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ BEETV-Ի ՀԱՄԱՐ TV ԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 006/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով BEETV-Ի համար TV ընդունիչների   մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 006/17 Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով BEETV-Ի համար TV ընդունիչների   մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 28․04․2017թ. ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
Պարզաբանում 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 005/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 005/17 Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 25․05․2017թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 004/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 3 տարի ժամկետով “անխափան սնուցման սարքեր” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
    Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “անխափան սնուցման սարքեր” առարկայի  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 19.04.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ "ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ և ՍԱՐՔԵՐ" ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 003/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով շարժական և տրանսպորտային ցանցի շահագործման նպատակով պահեստային գործիքների և սարքերի  մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով շարժական և տրանսպորտային ցանցի շահագործման նպատակով պահեստային գործիքների և սարքերի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.04.2017թ. ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՖՐԵՈՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով ֆրեոնի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու ֆրեոնի  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11.04.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):
 



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 001/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով հրդեհամարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 001/17 Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով հրդեհամարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 30․03․2017թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 02.08.2017Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար մինչև 02.08.2017թ.  ժամկետով բջջային հեռախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորմանը:
 
Լրացուցիչ բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 02.08.2017թ.  ժամկետով բջջային հետախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 22․03․2017 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ARM-Q 011/17
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել ARM-Q 011/17 բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 25.05.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «SMART WATCH (ԽԵԼԱՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ)» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար «Smart Watch (Խելացի ժամացույց)» առարկայով   մատակարարի մրցակցային ընտրությանը : 
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում ընտրվելու է հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 16:00 17.02.2017թ. /տեղական ժամանակ/:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 

՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 2 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կանգառների արտաքին ձևավորման և մոնտաժման աշխատանքների մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կանգառների արտաքին ձևավորման և մոնտաժման աշխատանքների մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 2 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   15.03.2017-ը:
 



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ZTE WP 560 և WP 520C ՄՈԴԵԼԻ ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով “ZTE WP560 և WP 520C մոդելի տերմինալների դիագնոստիկա և վերանորոգում” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “ZTE WP560 և WP 520C մոդելի տերմինալների դիագնոստիկա և վերանորոգում” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.03.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԴՄ-ԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱԴԱՊՏԵՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով ՀԴՄ-երի սպասարկման և ադապտերների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով ՀԴՄ-երի սպասարկման և ադապտերների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09․03․2017թ. ներառյալ: 


Բեռնել փաստաթղթերը 
Պարզաբանում 
   
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԼԱՐԻ, ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՈՒՆՎԵՐՍԱԼ ՄԻԱՑՆՈՂ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ (ODF-24) ԵՎ ՓՈՔՐ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով ցինկապատ լարի, պողպատյա խողովակների, ունիվերսալ միացնող կոմուտացիոն վահանակների (ODF-24)  և փոքր ունակության մալուխների  մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով ցինկապատ լարի, պողպատյա խողովակների, ունիվերսալ միացնող կոմուտացիոն վահանակների (ODF-24)  և փոքր ունակության մալուխների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.03.2017թ. ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԵՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել տեղեկատվության հարցմանը, որն ուղղված է “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կողմից օգտագործված և ապամոնտաժված պղնձյա մալուխների վերամշակման ծառայություններ մատուցող մատակարարների ցուցակի եվ բաց որակավորման պայմանների ձևավորմանը:
 
Հարցման  արդյունքներով կկազմվի մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու բաց որակավորմանը:
 
Անհրաժեշտ է տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել հարցման  հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 22.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 24.05.2018 ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է  կազմակերպություններին մասնակցել մինչև 24.05.2018 ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մինչև 24.05.2018թ. ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել մինչև 11.05.2017 ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մասնակցել մինչև 11.05.2017 ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է լրացուցիչ որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 09.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ, ՛՛ԱՐՄԵՆՏԵԼ՛՛ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԹՄԲՈՒԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 

 ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 2 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար նոր քարթրիջների, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորման և թմբուկների փոխարինման ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար նոր քարթրիջների, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորման և թմբուկների փոխարինման ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 2 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   07.02.2017-ը:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

<

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԴԻԶԵԼ-ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 07.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1.5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈւՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  1.5 տարի ժամկետով ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար  ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ) :
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մարդատար և ուղևորաբեռնատար  ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 07.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 26.08.2019Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԼԱՅՆՖՈՐՄԱՏ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար մինչև 26.08.2019թ.  ժամկետով լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորմանը:
 
Լրացուցիչ բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 26.08.2019թ.  ժամկետով լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 06.02.2017 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻՔՍՎԱԾ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 5 տարի ժամկետով շարժական եվ ֆիքսված ցանցերի շահագործման հետ կապված ծառայությունների մատակարարի մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու շարժական եվ ֆիքսված ցանցերի շահագործման հետ կապված ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 01.02.2017 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
Պարզաբանում 1  
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԴՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ (OUTDOOR) /VDSL և ՆԵՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ (INDOOR) ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` որակավորում) 2 տարի ժամկետով դրսում տեղադրվող (outdoor) /vdsl և ներսում տեղադրվող (indoor) պահարանների ենթակառուցվածքի շինարարություն գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «դրսում տեղադրվող (outdoor) /vdsl և ներսում տեղադրվող (indoor) պահարանների ենթակառուցվածքի շինարարություն» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 17.01.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 

՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 3 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 3 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   12.01.2017-ը:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով «Մուտքային ցանցի շինարարության» կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «Մուտքային ցանցի շինարարության» մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 29.12.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 23.12.2016թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՏԱՔՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ARM-S 015/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար տաքսի ծառայության ARM-S 015/17 Մատակարարի մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-S 015/17 Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):

Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով տաքսի ծառայության մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 17:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 16․08․2017թ. ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ARM-S 017/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 2 տարի ժամկետով հակաառևանգման տակդիրների  մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:                       

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 12:00 10.08.2017թ. /տեղական ժամանակ/:

Բեռնել փաստաթղթերը։

Պարզաբանում 1

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՍՏԵՂՆԱՅԻՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 016/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 1 տարի ժամկետով «Ստեղնային բջջային հեռախոսներ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել շրջանակային պայամանագիր 1 տարի ժամկետով:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11.08.2017թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «USIM ՔԱՐՏԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ARM-S 014/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «USIM քարտեր» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:

Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 16:00 01.08.2017թ. /տեղական ժամանակ/:
 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՏԵՍԱ - ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 013/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար տեսա - ձայնագրության  սարքավորումների տեղադրման և սպասարկման ARM-S 013/17 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07․07․2017թ. ներառյալ:
 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԲՋՋԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “գործիքներ բջջային ցանցի շահագործման համար” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:    
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10.07.2017թ. ներառյալ:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՐԱՖԻԿԻ ՖՐՈԴԱՅԻՆ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «TESTCALL ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-S 11/17
 

 
«Արմենտել» ՓԲԸ-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար մուտքային միջազգային տրաֆիկի ֆրոդային անօրինական տերմինացիայի կանխման համար «Тestcall ծառայություններ» առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:       
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 12:00 14.06.2017թ. /տեղական ժամանակ/:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԻԶԱՅՆ-ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՈՒՆ ARM-S 010/17
 

 
 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ վերակառուցվող օբյեկտների դիզայն-նախագծի մշակման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշների համաձայն:

 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները նախքան մրցույթային փաստաթղթերը ստանալը պետք է լրացնեն, կնքեն և SVZakaryan@beeline.am էլ.հասցեին ուղարկեն հետևյալ փաստաթղթերը:
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն մինչև 14.06.2017թ. ներառյալ, քանզի ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետը 16․06․2017թ․ է

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-S 009/17
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով հակաառևանգման տակդիրների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվեն հաղթողներ, որոնց հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.06.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ARM-S 008/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 1 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար գրենական պիտույքների ARM-S 008/17  Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 06․06․2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՏԵՍԱ - ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 006/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար տեսա - ձայնագրության  սարքավորումների տեղադրման և սպասարկման ARM-S 006/17 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 02․06․2017թ. ներառյալ:
 

 
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՌԱԴԻՈԴԵՏԱԼՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “ռադիոդետալներ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 31.05.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲԵՆԶԻՆԻ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԵՎ ԳԱԶԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-S 007/17
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար բենզինի, դիզելային վառելիքի և գազի ARM-S 007/17 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 26.05.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

"ԱՐՄԵՆՏԵԼ" ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ "ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ" ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ "“SUN”, “JUNIPER NETWORKS”, “EXTREME NETWORKS” ԵՎ "HP" ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ" ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-S 005/17
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “SUN”, “JUNIPER NETWORKS”, “EXTREME NETWORKS” և "HP" սարքավորումների տեխնիկական աջակցության ծառայությունների Մատակարարի մրցակցային ընտրությանը (այսուհետ` ընթացակարգ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 1 տարի ժամկետով “SUN”, “JUNIPER NETWORKS”, “EXTREME NETWORKS” և "HP" սարքավորումների տեխնիկական աջակցության ծառայությունների Մատակարարի մրցակցային ընտրության գործընթացին:

 
Առաջարկների փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել ընթացակարգի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10.05.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “НR/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-S 004/17
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար “НR/ Միջոցառումների կազմակերպում” կատեգորիայով ARM-S 004/17 Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10.05.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “ԲԻԶՆԵՍ-ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ” ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM- S 003/17
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար “Բիզնես-անգլերեն լեզվի ուսուցում” առցանց դասընթացի գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:
 
Մրցակցային ընտրության արդյունքներով ընտրվելու է հաղթող, ում հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայմանագիր ։

 

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 06.04.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԴՄ-ԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ARM-S 002/17 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ՀԴՄ-երի սպասարկման ARM-S 002/17  Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 10․04․2017թ. ներառյալ:

 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “ԲԻԶՆԵՍ-ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ” ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM- S 003/17
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար “Բիզնես-անգլերեն լեզվի ուսուցում” առցանց դասընթացի գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:
 
Մրցակցային ընտրության արդյունքներով ընտրվելու է հաղթող, ում հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայմանագիր ։

 

Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 06.04.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԻ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ և ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող շենքի օդորակման և օդափոխության համակարգի Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշներին համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 23․03.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով “ավտոմեքենաների լվացման ծառայությունների” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 01.03.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԲՐՈՔԵՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «Բրոքերական ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայամանագիր 3 տարի ժամկետով:

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.03.2017թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ հակաառևանգման տակդիրների հետերաշխիքային սպասարկման Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 02.03.2017թ. ներառյալ:
 
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով “ավտոմեքենաների լվացման ծառայությունների” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 15.03.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «SMART WATCH (ԽԵԼԱՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ)» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար «Smart Watch (Խելացի ժամացույց)» առարկայով   մատակարարի մրցակցային ընտրությանը : 
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում ընտրվելու է հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 16:00 17.02.2017թ. /տեղական ժամանակ/:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ID READER-ների և DRAWTAB-երի ՀԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ID READER-ների և DRAWTAB-երի հետ  համակարգերի  ինտեգրումն ապահովող ծրագրային ապահովում»  գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:   
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել ծրագրային ապահովման մատակարարման պայմանագիր:

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 31.01.2017 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 «Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Հեռահաղորդակցության եվ ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների համապատասխանության սերտիֆիկատի տրամադրման ծառայություններ» առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:       
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 16:00 19.01.2017թ. /տեղական ժամանակ/:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

<

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «SIEMENS ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ NETMANAGER ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 2 տարի ժամկետով «Siemens արտադրության համակցման սարքավորումների և Netmanager կենտրոնացված կառավարման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայամանագիր 2 տարի ժամկետով:

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 17.01.2017թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ID READER-ների և DRAWTAB-երի ՀԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “էլեկտրաէներգիայի ավտոմատ կոմերցիոն հաշվառման համակարգ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 16.01.2017թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐ,ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ և ՆՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ԲԱՑ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿՎԱՅՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “Օդորակիչներ,ջերմային վարագույրներ և նրանց տեղադրման աշխատանքներ” գնման առարկայով բաց որակավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով օդորակիչների,ջերմային վարագույրների և նրանց տեղադրման աշխատանքների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09.12.2016թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ, ՛՛ԱՐՄԵՆՏԵԼ՛՛ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ POS ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՇԱՆՎԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 

՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 3 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար POS նյութերի և հուշանվերային արտադրանքի մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար POS նյութերի և հուշանվերային արտադրանքի մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 3 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   09.12.2016-ը:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

Հայտարարություն ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կրեատիվ ծառայությունների, փրոդաքշնի և IVR ձայնագրությունների ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության վերաբերյալ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու Բաց որակավորման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Որակավորում),որն ուղղված է ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով կրեատիվ ծառայությունների, փրոդաքշնի ծառայությունների և IVR ձայնագրությունների մատակարարների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքում կձևավորվի որակավորված մատսնակիցների ցուցակ, որոնք հետագայում կհրավիրվեն մասնակցելու մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացում:
 
Որակավորված տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել բաց որակավորման հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 15/11/2016:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «LICENSE, DEVELOPMENT AND APPLICATION SUPPORT» ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «VMWARE ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ և ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև VERITAS ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԵՑՄԱՆ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  «VMWARE լիցենզիաների գնման  և ժամկետի երկարեցման  ինչպես նաև VERITAS լիցենզիաների երկարեցման» առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու ժամկետով  «VMWARE լիցենզիաների գնման  և ժամկետի երկարեցման  ինչպես նաև VERITAS լիցենզիաների երկարեցման»  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11.11.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԵՎ ՊՎՔ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  2 տարի ժամկետով  պողպատե և ՊՎՔ խողովակների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու պողպատե և ՊՎՔ խողովակների  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 28.10.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՍԻՎ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ТУМ-Т ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ, ПУГВ/ПВ-3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով պասիվ օպտիկական նյութերի, ТУМ-Т կցորդիչների, ПуГВ/ПВ-3 էլեկտրական մետաղալարերի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով պասիվ օպտիկական նյութերի, ТУМ-Т կցորդիչների, ПуГВ/ПВ-3 էլեկտրական մետաղալարերի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 26.10.2016թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
Հարցերի պատասխան 1 
Հարցերի պատասխան 2 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ` ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ(ՎևՍԳ) ՀԱՄԱՐ ՊՐՈԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) ), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով բաց որակավորման (այսուհետ` որակավորում)  գործընթացին` վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների (այսուհետ` ՎևՍԳ) համար պրոեկտորների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով ՎևՍԳ-ի համար պրոեկտորների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 05.10.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով  “Օդորակիչների համար պահեստամասեր ” գնման առարկայով բաց որակավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով օդորակիչների համար պահեստամասերի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 05.10.2016թ. ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ` ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ և ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ(ՎևՍԳ) ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) ), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով բաց որակավորման (այսուհետ` որակավորում)  գործընթացին` աշխատատեղերի և վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների (այսուհետ` ՎևՍԳ) համար սարքավորումների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով աշխատատեղերի և ՎևՍԳ-ի համար սարքավորումների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 08.09.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
Հաճախակի տրվող հարցեր 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՐԱԿՄԱՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ և ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան,Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ օբյեկտների կրակմարիչների փորձարկման և վերալիցքավորման ծառայության մատակարարների մրցակցային ընտրության ընթացակարգի մասնակիցների ցուցակի կազմման համար 3 տարի ժամկետով բաց որակավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով կրակմարիչների փորձարկման և վերալիցքավորման ծառայության մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 12.09.2016թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
Պարզաբանում 1 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “«Mobile Network» - «Quality control network» - «Equipment, tools»” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “«Mobile Network» - «Quality control network» - «Equipment, tools».” կատեգորիայի “Գործիքներ շարժական ցանցի շահագործման համար” գնման առարկայով բաց որակավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով շարժական ցանցի շահագործման համար գործիքների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.09.2016թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՍԱՐՔԱՎՈՒՄՆԵՐ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՄԱՆ (ՄՈՆՏՅՈՐԱԿԱՆ) ՃԱՆԿԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԳՈՏԻՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “սարքավումներ” կատեգորիայի “էլեկտրասարման (մոնտյորական) ճանկեր և պաշտպանիչ գոտիներ” գնման առարկայով բաց որակավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով էլեկտրասարման (մոնտյորական) ճանկերի և պաշտպանիչ գոտիների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ CISCO ԿԱՄ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  Cisco կամ անալոգային սարքավորման մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու Cisco կամ անալոգային սերվերային սարքավորման  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 23.08.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ HP ԿԱՄ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  3 տարի ժամկետով  HP կամ անալոգասյին սերվերային սարքավորման մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու HP կամ անալոգային սերվերային սարքավորման  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 12.08.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ` ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով մարքեթինգային հետազոտությունների ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով մարքեթինգային հետազոտությունների ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 09.08.2016 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում` ուղղված 2 տարի ժամկետով բրենդավորված պոլիէթիլենային տոպրակների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանը
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով բրենդավորված պոլիէթիլենային տոպրակների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանն ուղղված բաց որակավորման գործընթացին
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով բրենդավորված պոլիէթիլենային տոպրակների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 09.08.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ` ՈՒՂՂՎԱԾ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԼԱՅՆՖՈՐՄԱՏ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 3 տարի ժամկետով լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 3 տարի ժամկետով լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 05.08.2016 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում` ուղղված 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանը
 

ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանն ուղղված բաց որակավորման գործընթացին
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 13.07.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:



Բեռնել փաստաթղթերը 
Հարցերի պատասխան 1 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում` ուղղված 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանը
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանն ուղղված բաց որակավորման գործընթացին
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 23.06.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏելե ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  2 տարի ժամկետով ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար  ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ) :
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մարդատար և ուղևորաբեռնատար  ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16.06.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  1 տարի ժամկետով  բջջային հեռախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու բջջային հեռախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16.06.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով մալուխային կառուցվածքային համակարգերի (այսուհետ` ՄԿՀ) մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով մալուխային կառուցվածքային համակարգերի (այսուհետ` ՄԿՀ) մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 08.06.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ « Materials to ensure and support sales » ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «Power Banks» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈՒՆ
 

 
“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «Materials to ensure and support sales » կատեգորիայով «Power Banks » առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:      
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքներով ընտրվելու է հաղթող, ում հետ կկնքվի մեկանգամյա պայմանագիր համաձայն պայմանագրի նմուշի, որն կցված է Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում :

 
Առաջարկի ներկայացման ձևը նկարագրված է Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում մինչև 15.12.2016г. 17:00  :  (ՀՀ տեղական ժամանակ):
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՎԻԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով ավիատոմսերի Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:   
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվեն հաղթողներ, որոնց հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 13.12.2016թ. ներառյալ: 
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “НR/ ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար “НR/ Տոնակատարությունների կազմակերպում” կատեգորիայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 25.11.2016թ. ներառյալ:

 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈԴԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 2 տարի ժամկետով «Էլեկտրոնային վճարումների համակարգի մոդիֆիկացում  և  դիզայնի նախագծում» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել շրջանակային պայամանագիր 2 տարի ժամկետով:

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 30.11.2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ « Materials to ensure and support sales » ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «Power Banks» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈՒՆ
 

 
“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել «Materials to ensure and support sales » կատեգորիայով «Power Banks » առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:      
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքներով ընտրվելու է հաղթող, ում հետ կկնքվի մեկանգամյա պայմանագիր համաձայն պայմանագրի նմուշի, որն կցված է Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում :

 
Առաջարկի ներկայացման ձևը նկարագրված է Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում մինչև 11.11.2016г. 16:00  :  (ՀՀ տեղական ժամանակ):
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՆԿԱՍԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով Ինկասացիոն ծառայությունների Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:     
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 22.11.2016թ. ներառյալ:

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները նախքան մրցույթային փաստաթղթերը ստանալը պետք է լրացնեն, կնքեն և SVZakaryan@beeline.am էլ.հասցեին ուղարկեն հետևյալ փաստաթղթերը:


 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԻՆՉԵՎ 31.12.2017Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար «Գրասենյակային սարքավորումներ» կատեգորիայով «Շերտավարագույրներ» առարկայով մինչև 31.12.2017թ. ժամկետով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:       
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 15:00 11.11.2016թ. /տեղական ժամանակ/:

 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 1 տարի ժամկետով «Ավտոմեքենաների  և աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցների հետ կարող են կնքվել պայամանագրեր 1 տարի ժամկետով:

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15.11.2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “PR ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “PR միջոցառումների կազմակերպում” կատեգորիայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 28.10.2016թ. ներառյալ:
 

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ « ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ » ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅՈՎ «ՄԱՐՏԿՈՑԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «ԱրմենՏել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար մեկ տարի ժամկետով «Տվյալների մշակման կենտրոնի համար սարքավորումներ» կատեգորիայով «Մարտկոցային մոդուլներ» առարկայով   մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:

 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 15:00 01.11.2016թ. /տեղական ժամանակ/:
 

Պարզաբանում  

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՖԻՔՍՎԱԾ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՑԱՆՑ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ՓԱՅՏԵ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “Ֆիքսված կոմուտացիոն ցանց” կատեգորիայի “փայտե հենասյուների”գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 26.10.2016թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՍԱՐՔԱՎՈՒՄՆԵՐ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել ““ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “Սարքավումներ” կատեգորիայի “Էլեկտրական հաշվիչներ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն: 
 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 28.09.2016թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

6 ԱՄԻՍ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ''ԱՐՄԵՆՏԵԼ'' ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ IP/MPLS (CISCO) ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՆՐԱ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ARM-K 001/16
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 6 ամիս ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար IP/MPLS (CISCO)  ցանցի և նրա էլեմենտների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման մատակարարի մրցակցային ընտրություն ARM-K 001/16:
 
Մրցակցային ընտրության արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել տեխնիկական սպասարկման պայմանագիր:   
 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հրավերի մեջ նշված ձևաչափով մինչև 28/07/2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով): 

 

Մրցակցային ընտրության արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ SBG/SBC ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ_Ի ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 030/16
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 5 տարի ժամկետով SBG/SBC (session boarder controller) սարքավորումների, ծրագրային ապահովման և լիցենզիաների, ներառյալ երաշխիքային և հետերաշխիքային տեխնիկական սպասարկման,  մոնտաժման և “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի գործող ցանց ներդրման ծառայությունների մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման և սարքավորումների մատակարարման պայմանագիր:  
 
Առաջարկների Հարցման Մասնակցի Հրահանգը ստանալու համար անհրաժեշտ է ստորագրել Գաղտնի Տեղեկատվության Չհրապարակման Համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել նրա սկանավորված պատճեն MMailyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:

Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հրավերի մեջ նշված ձևաչափով մինչև 01/07/2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) :

 

Առաջարկների Հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 029/16
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հայտարարում է “ԱրմէնՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով իրավաբանական ծառայությունների Մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցմանը ARM-R 029/16  (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագրեր մինչև 2 տարի ժամկետով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) իրավաբանական ծառայություններ գնման նպատակով:

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 11.08.2016թ. ներառյալ:
 

ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար փակ կատարմամբ 400 կՎա Դիզել-գեներատորային կայանքի (ԴԳԿ) մատակարարի ընտրության ARM-R 027/16 Առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար փակ կատարմամբ 400 կՎա Դիզել-գեներատորային կայանքի (ԴԳԿ) մատակարարի ընտրության ARM-R 027/16 Առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել պայմանագիր /այսուհետ` Պայմանագիր/ «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար փակ կատարմամբ 400 կՎա Դիզել-գեներատորային կայանքի (ԴԳԿ) մատակարարման համար: 

Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերքում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև 30.05.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ում հեռահար պահուստային պատճենահանման համակարգի նախագծման, մոնտաժման և կոնֆիգուրացման աշխատանքների մատակարարի ընտրության ARM-R 026/16 առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ում հեռահար պահուստային պատճենահանման համակարգի նախագծման, մոնտաժման և կոնֆիգուրացման աշխատանքների մատակարարի ընտրության ARM-R 026/16 առաջարկների հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել հեռահար պահուստային պատճենահանման համակարգի նախագծման, մոնտաժման և կոնֆիգուրացման աշխատանքների պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):


Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 31.05.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

ԱՀ հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 4 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 014/16 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 4 տարի ժամկետով հակաառևանգման տակդիրների մատակարարման, դրանց հետերաշխիքային սպասարկման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 014/16 պարզեցված առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ՊԱՀ):
 
ՊԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել հակաառևանգման տակդիրների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի մատակարարման պայմանագիր, ինչպես նաև վերջիններիս հետերաշխիքային սպասարկման պայամանագիր:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15.06.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 
ՊԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի  առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԼԱՄՊԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 013/16 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով լամպերի և տնտեսական ապրանքների մատակարարի ընտրության ARM-S 013/16 պարզեցված առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ՊԱՀ):
 
ՊԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել»  ՓԲԸ  համար լամպերի և տնտեսական ապրանքների մատակարարման շրջանակային  պայամանագրեր:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.06.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 
ՊԱՀ-ի հաղթողներ կարող են հայտարարվել այն մասնակիցները, որոնց  առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որոնք կներկայացնեն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ APC ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով APC սարքավորման տեխնիկական աջակցման ծառայություններ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու APC սարքավորման տեխնիկական աջակցման մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 12.05.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 
 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ 1С ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԼՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով 1С համակարգի լրամշակման ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման գործընթացին
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով 1С համակարգի լրամշակման ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.05.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 2 տարի ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 28.04.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման գործընթացին
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 21.04.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍՊԱԱՐԿՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է «մասնակցելու «ԱրմենՏել» ՓԲԸ շենքերի համար 1 տարի ժամկետով արտաքին լուսավորման սպասարկման Մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ՊԱՀ):
 
ՊԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ շենքերի արտաքին լուսավորության սպասարման  պայամանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 18.03.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 
ՊԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի  առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ և ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 025/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է ԱրմենՏել ՓԲԸ տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործողների գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծման համակարգի  մատակարարի ընտրության  ARM-R 025/16 առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային և մեկանգամյա պայմանագրեր: 
Առաջարկների հարցման Մասնակցի Հրահանգի ստացման համար անհրաժեշտ է ստորագել Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել դրա սկան տարբերակը MerGevorgyan@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:
 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև 18.05.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

Առաջարկների հարցման հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 15 ԱՄԻՍ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ DIGITAL ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 024/16
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հայտարարում է “ԱրմէնՏել” ՓԲԸ-ի համար 15 ամիս ժամկետով  վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների համար DIGITAL սարքավորումների Մատակարարի ընտրության ARM-R 024/16 հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագրեր մինչև 15 ամիս ժամկետով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների համար DIGITAL սարքավորումների գնման նպատակով:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 18.05.2016թ. ներառյալ:
 

 ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ 3 ՏԱՐՎԱ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱՅՈՎ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԵՎ ԲՐԵՆԴԱՎՈՐՎԱԾ ԲԱԺԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 022/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ 3 տարվա կարիքների համար տարայով խմելու ջրի և բրենդավորված բաժակների մատակարարի ընտրության ARM-R 022/16  առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 3 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել»  ՓԲԸ խմելու ջրի և բրենդավորված բաժակների մատակարարման շրջանակային  պայամանագիր:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 04.05.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 
ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի  առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ և ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 021/16
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հայտարարում է “ԱրմէնՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների (այսուհետ՝ ՎևՍՔ) ներքին և արտաքին ձևավորման աշխատանքների Մատակարարի ընտրության ARM-R 021/16 առաջարկների հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագրեր մինչև 2 տարի ժամկետով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների ներքին և արտաքին ձևավորման աշխատանքների կատարման նպատակով:

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 27.04.2016թ. ներառյալ:
 
ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ Բջջային կապի համար 1 տարի ժամկետով գործիքների, սարքավորումների և տնտեսական գույքի մատակարարների ընտրության ARM-R 018/16 առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ Բջջային կապի համար 1 տարի ժամկետով գործիքների, սարքավորումների և տնտեսական գույքի մատակարարների ընտրության ARM-R 018/16 առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագրեր /այսուհետ` Պայմանագիր/ «ԱրմենՏել» Բջջային կապի համար գործիքների, սարքավորումների և տնտեսական գույքի մատակարարման համար: 
 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերքում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև 13.05.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվեն այն մասնակիցները, որոնց առաջարկները կհամապատասխանեն ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որոնք կտրամադրեն ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 015/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀՐԱՀԱՆԳ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով թարգմանչական ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 015/16 առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 2 տարի ժամկետով տեղական թարգմանչական ծառայությունների մատակարաման պայամանագրեր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.04.2016թ. ներառյալ:

 
ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ''ԱՐՄԵՆՏԵԼ'' ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 014/16
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար օպտիկական մալուխների և բաժանորդային օպտիկական վարդակների մատակարարների ընտրության ARM-R 014/16 առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին/ներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել մատակարարման շրջանակային պայմանագիր:   

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հրավերի մեջ նշված ձևաչափով մինչև 07/04/2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):
 
Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը/ները, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՍԱԿՈՆՖԵՐԱՆՍԿԱՊԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 013/16
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է տեսակոնֆերանսկապի սարքավորման մատակարարների ընտրության ARM-R 013/16 առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
Առաջարկների հարցման հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել շրջանակային պայմանագիր  պայմանագիր` 1 տարի ժամկետով:

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների հարցման մասնակի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  04.04.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 
Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 012/16 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով գործիքների, տնտեսական ապրանքների, էլեկտրական հաշվիչների մատակարարի ընտրության ARM-S 012/16 պարզեցված առաջարկների հարցան հարցում (այսուհետ՝ ՊԱՀ):
 
ՊԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել»  ՓԲԸ  համար գործիքների, տնտեսական ապրանքների, էլեկտրական հաշվիչների մատակարարման շրջանակային  պայամանագիր:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16.05.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 
ՊԱՀ-ի հաղթողներ կարող են հայտարարվել այն մասնակիցները, որոնց  առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որոնք կներկայացնեն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ օբյեկտների համար տեսահսկման համակարգերի մատակարարի ընտրության ARM-R 012/16 առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ օբյեկտների համար տեսահսկման համակարգերի Մատակարարի ընտրության ARM-R 012/16 առաջարկների հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով օբյեկտների համար տեսահսկման համակարգերի ատակարարման պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 05.04.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 
ԱՀ հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 011/16 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող “ԱրմենՏել” ՓԲԸ շենքի չափագրման աշխատանքների կատարման մատակարարի ընտրության ARM-S 011/16 պարզեցված առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող “ԱրմենՏել” ՓԲԸ շենքի չափագրման աշխատանքների կատարման պայամանագիր:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 10.05.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 
ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի  առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՐՏԿՈՑԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 011/16
 

 ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է ԱրմենՏել ՓԲԸ տվյալների մշակման կենտրոնի համար մարտկոցային մոդուլների մատակարարի ընտրության ARM-R 011/16 առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
Առաջարկների հարցման հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել շրջանակային պայմանագիր` 1 տարի ժամկետով:

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների հարցման մասնակի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  05.04.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:

 
Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 010/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բեռնափոխադրման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 010/16 առաջարկների հարցում:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել շրջանակային պայմանագիր:

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների պարզեցված հարցման մասնակցի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  08.04.2016թ. ժամը 16:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ DOS/DDOS ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 010/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 5 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել»  ՓԲԸ ռեսուրսները DoS/DDoS հարձակումներից պաշտպանության գծով մատակարարի ընտրության ARM-R 010/16  առաջարկների հարցում: 
 
Մրցույթում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել  պայմանագիր:
 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների հարցման մասնակի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  30.03.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:

 
Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ''ԱՐՄԵՆՏԵԼ'' ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ L2/L3 FAST ETHERNET ԿՈՄՈՒՏԱՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ GE (SFP) ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉ-ԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 009/16
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար L2/L3 Fast Ethernet կոմուտատորների և GE (SFP) օպտիկական հաղորդիչ-ընդունիչների մատակարարի ընտրության ARM-R 009/16 առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել մատակարարման շրջանակային պայմանագիր:
  
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հրավերի մեջ նշված ձևաչափով մինչև 21/03/2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):
 
Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով Հեռախոսային VoIP հարմարիչների մատակարարի ընտրության ARM-R 008/16 Առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով Հեռախոսային VoIP հարմարիչների մատակարարի ընտրության ARM-R 008/16 Առաջարկների հարցում:
 
Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագիր /այսուհետ` Պայմանագիր/ «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար Հեռախոսային VoIP հարմարիչների մատակարարման համար: 
 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերքում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև 25.03.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ օբյեկտների վթարա-վերականգնողական էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար կապալառուների ընտրության ARM-R 007/16 առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ օբյեկտների վթարա-վերականգնողական էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների  իրականացման համար կապալառուների ընտրության առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):
 
ԱՀ հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով վթարա-վերականգնողական էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացման պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
  
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 01.03.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 
ԱՀ հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՏԱՀՈՐԻ 600x800ՄՄ ԵՎ 600х600ՄՄ ՉԱՓՍԵՐՈՎ ՄՏՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 006/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄ`1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար դիտահորի 600x800մմ  և 600х600մմ չափսերով մտոցների մատակարարի ընտրության ARM-S 006/16 առաջարկների պարզեցված հարցում (այսուհետ՝ ԱՊՀ):

ԱՊՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով դիտահորի 600x800մմ  և 600х600մմ չափսերով մտոցների մատակարաման պայամանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 23.03.2015թ. (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

ԱՊՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ 1 ՏԱՐՎԱ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 006/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է ««ԱրմենՏել» ՓԲԸ գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցանը հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):

ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար գրենական պիտույքների մատակարարման պայամանագրեր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
 
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 04.03.2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 
 
ԱՀ-ի հաղթող կարող են հայտարարվել այն մասնակիցները, որորնց առաջարկները կհամապատասխանեն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որոնք կներկայացնեն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ <<ԱՐՄԵՆՏԵԼ>> ՓԲԸ-ի ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 005/16 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ-ի տվյալների մշակման կենտրոնում տեղակայված կանգնակների արքավորումների  Մատակարարի ընտրության ARM-S 005/16 առաջարկների պարզեցված հարցում:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել շրջանակային պայմանագիր:   

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների պարզեցված հարցման մասնակի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  04.03.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ''ԱՐՄԵՆՏԵԼ'' ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՔՐ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐՈՍԱՎՈՐՄԱՆ ԼԱՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 005/16
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար փոքր ունակության մալուխների և կրոսավորման լարի մատակարարների ընտրության ARM-R 005/16  առաջարկների հարցում:

Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին/ներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել մատակարարման շրջանակային պայմանագիր:   

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հրավերի մեջ նշված ձևաչափով մինչև 26/02/2016թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):
 
Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը/ները, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար տաքսի և բեռնափոխադրումների ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 004/16 առաջարկների հարցում:
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է Ձեր Ընկերությանը (այսուհետ՝ Մասնակից) մասնակցելու տաքսի ծառայությունների մատակարարի ընտրության Առաջարկների հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):

ԱՊՀ հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով  ԱՀ հրավերում նշված ձևով մինչև 22.02.2015  ժամը 15:00:
 
 
 ԱՀ հաղթող կընտրվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել»  ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի առավել ընդունելի "ԱրմենՏել" ՓԲԸ-ի համար գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈւԺԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 003/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար ուժային և հողանցման մալուխների մատակարարի ընտրության ARM-S 003/16 առաջարկների պարզեցված հարցում (այսուհետ՝ ԱՊՀ):

ԱՊՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով ուժային և հողանցման մալուխների մատակարաման պայամանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
 
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 04.03.2015թ. (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 
 
ԱՊՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով ֆրեոնի, յուղերի և անտիֆրիզի մատակարարների ընտրություն առաջարկների հարցում
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով ֆրեոնի, յուղերի և անտիֆրիզի մատակարարների ընտրություն առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ԱՀ):

ԱՀ հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով ֆրեոնի, յուղերի և անտիֆրիզի մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր:

 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 18.02.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:  
ԱՀ հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՓՈԽՄԻԱՑՄԱՆ ԼԱՐԵՐԻ և ԱԴԱՊՏՈՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 002-16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով փոխմիացման լարերի և ադապտորների մատակարարի ընտրության ARM-C 002/16 առաջարկների պարզեցված հարցում:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել շրջանակային պայմանագիր:   

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների պարզեցված հարցման մասնակի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  23.02.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 
Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար անխափան սնուցման աղբյուրների (ԱՍԱ) Մատակարարների ընտրության ARM-R 002/16 առաջարկների հարցում 1 տարի ժամկետով
 

 ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար անխափան սնուցման աղբյուրների (ԱՍԱ) Մատակարարների ընտրության ARM-R 002/16 առաջարկների հարցում 1 տարի ժամկետով:

Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագիր /այսուհետ` Պայմանագիր/ «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար անխափան սնուցման աղբյուրների (ԱՍԱ) մատակարարման համար: 

  
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերքում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև 17.02.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:  
Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 2016Թ. ԱՎԱՐՏԸ LTE 450 ԲԱԺԱՆՈՐԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 001/16
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 24/1 հասցեում, հայտարարում է “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 2016թ. ավարտը LTE 450 բաժանորդային սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-R 001/16 առաջարկների հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):

ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շրջանակային պայմանագրեր մինչև 31.12.2016թ.(այսուհետ՝ Պայմանագիր) ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի համար LTE 450 բաժանորդային սարքավորումների գնման նպատակով:

  
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16.02.2016թ. 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:   
ԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՔԼԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑ  ՏԵՆԴԵՐ ARM – T 002/16  3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է “ԱրմենՏել” ՓԲԸ շենքերում քլինինգային ծառայությունների մատակարարների ընտրության բաց  տենդեր ARM – T 002/16  3 տարի ժամկետով:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված Մասնակցին  սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել մեկանգամյա պայմանագրեր:

 Մրցույթի Մասնակցի Հրահանգի ստացման համար անհրաժեշտ է ստորագել Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել դրա սկան տարբերակը Tender_armentel_LD@beeline.am էլեկտրոնային հասցեին:

Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հրավերում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև 19.02.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:

Հավելված 1

Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով լայնաշերտ հասանլիության ցանցին (ԼՇՀ) բաժանրդների սարքավորումների միացման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-T 001/16 Բաց Տենդեր

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ`Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 2 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ լայնաշերտ հասանլիության ցանցին (ԼՇՀ) բաժանրդների սարքավորումների միացման ծառայությունների մատակարարի ընտրության բաց տենդեր (այսուհետ՝ Տենդեր):

Տենդերի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել լայնաշերտ հասանլիության ցանցին (ԼՇՀ) բաժանրդների սարքավորումների միացման ծառայությունների պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2 տարի ժամկետով:

Տենդերային առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 12/02/2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:

Բեռնել փաստաթղթերը

Տենդերի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

2 տարի ժամկետով ՕՄԿԳ և ԼՇՀ ցանցերի ՆՀ և ՇՄ աշխատանքների իրականացման համար կապալառուների ընտրության ARM-T 024/15 Բաց Տենդեր

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ`Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 2 տարի ժամկետով օպտիկամանրաթելային կապի գծերի (այսուհետ՝ ՕՄԿԳ) և լայնաշերտ հասանելիության (այսուհետ՝ ԼՇՀ) ցաների նախագծահետազոտական (այսուհետ՝ ՆՀ) և շինմոնտաժային (այսուհետ՝ ՇՄ) աշխատանքների իրականացման համար կապալառուների ընտրության Բաց Տենդեր (այսուհետ՝ Տենդեր):

Տենդերի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ՕՄԿԳ և ԼՇՀ ցաների ՆՀ և ՇՄ աշխատանքների իրականացման ծառայությունների պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2 տարի ժամկետով:

Տենդերային առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 18/01/2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:

Բեռնել փաստաթղթերը

Տենդերի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

2016-2017 ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԱՆՏԵՆԱ-ԿԱՅՄԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԴԻՐՔԻ ԲԵՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 039/15 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ

div>ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է 2016-2017թթ. ընթացքում "ԱրմենՏել" ՓԲԸ անտենա-կայմային կառույցներն ուղղահայաց դիրքի բերման աշխատանքների համար կապալառուի ընտրության ARM-R 039/15 առաջարկների հարցում:

Առաջարկների հարցման արդյունքում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման շրջանակային պայմանագիր:

Առաջարկների Հարցման Մասնակցի Հրահանգը ստանալու համար անհրաժեշտ է ստորագրել Գաղտնի Տեղեկատվության Չհրապարակման Համաձայնագիրը (NDA, Հավելված 1) և ուղարկել նրա սկանավորված պատճեն MMailyan@beeline.am  էլեկտրոնային հասցեին:

Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հրավերի մեջ նշված ձևաչափով մինչև 29/12/2015թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով):

Բեռնել փաստաթղթերը

Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 038/15
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով գազաբալոնային սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-R 038/15 առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ՊԱՀ):

ԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով բալոնների և գազաբալոնային սարքավորումների  մատակարաման և սպասարկման պայամանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 25.01.2016. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Առաջարկների հարցման արդյուքում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ <<ԱՐՄԵՆՏԵԼ>> ՓԲԸ-ի ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-S 005/16 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
 

ԱրմենՏել ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան փող. 2 հասցեում, հայտարարում է ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով <<ԱրմենՏել>> ՓԲԸ-ի տվյալների մշակման կենտրոնում տեղակայված կանգնակների արքավորումների  Մատակարարի ընտրության ARM-S 005/16 առաջարկների պարզեցված հարցում:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված Մասնակցին սահմանված կարգով կարող է առաջարկվել կնքել շրջանակային պայմանագիր:   

 
Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել Առաջարկների պարզեցված հարցման մասնակի հրահանգում նշված ձևանմուշի համաձայն մինչև  04.03.2016թ. ժամը 15:00 /ՀՀ տեղական ժամանակով/:
 

Մրցույթի հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի ԱրմենՏել ՓԲԸ պահանջներին, և որը կտրամադրի ԱրմենՏել ՓԲԸ համար առավել ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԳԾՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀՐԱՀԱՆԳ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով տեղական ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի գծով ծառայությունների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցում (այսուհետ՝ ՊԱՀ)::

ՊԱՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակիցներին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 2 տարի ժամկետով տեղական ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի գծով ծառայությունների մատակարաման պայամանագրեր (այսուհետ՝ Պայմանագիր)::

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 20.01.2015թ. 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

Հաճախ տրվող հարցեր

ՊԱՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԴԻԶԵԼ-ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄ` 1  ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հայտարարում է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով Դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցում (այսուհետ՝ ԱՊՀ):

ԱՊՀ-ի հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 1 տարի ժամկետով Դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարաման պայամանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել գնման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15.01.2015թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

Բեռնել փաստաթղթերը

ԱՊՀ-ի հաղթող կարող է հայտարարվել այն մասնակիցը, որի առաջարկը կհամապատասխանի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պահանջներին և որը կներկայացնի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ավելի ընդունելի գներ և վճարման պայմաններ:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

 2016

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 3 (պատվեր 3)
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “Օդորակիչներ,ջերմային վարագույրներ և նրանց տեղադրման աշխատանքներ” գնման առարկայով Բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մատակարարների ցուցակի մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “Օդորակիչներ,ջերմային վարագույրներ և նրանց տեղադրման աշխատանքներ” գնման առարկայով Բաց որակավորման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՍԻՎ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ТУМ-Т ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ, ПУГВ/ПВ-3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԼՈՏ 3, ՊԱՏՎԵՐ 3)
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՐԱԿՄԱՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ և ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՏՎԵՐ 1)
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՍԻՎ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ТУМ-Т ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ, ПУГВ/ПВ-3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 3
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 1
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 1
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Որակավորված մասնակիցների ցուցակի մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում (Լոտ 4)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում (Լոտ 1 և 3)
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՍԱՐՔԱՎՈՒՄՆԵՐ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

HP սերվերային սարքավորումների կամ անալոգի Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով իրավաբանական ծառայությունների մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցում ARM-R 029/16 շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրություն շրջանակներում
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար ուղղված 2 տարի ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում
 

Որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման և պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 3)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 1)
 

1 տարի ժամկետով գործիքների, տնտեսական ապրանքների, էլեկտրական հաշվիչների մատակարարի ընտրության մատակարարի ընտրության ARM-S 012/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 4 տարի ժամկետով հակաառեվանգման տակդիրների մատակարարման, դրանց հետերաշխիքային սպասարկման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 014/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով Բաց որակավորում` ուղղված CISCO ԿԱՄ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում(Լոտ 2)
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում(Լոտ 3)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 1)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 2)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 3)
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով Բաց որակավորում` ուղղված լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

ARM-К 001/16 ծածկագրով մրցակցային ընտրության շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով բջջային հեռախոսների Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորման շրջանակներում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում բջջային հեռախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ում հեռահար պահուստային պատճենահանման համակարգի նախագծման, մոնտաժման և կոնֆիգուրացման աշխատանքների մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցման շրջանակներում
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին 3 տարի ժամկետով APC սարքավորման տեխնիկական աջակցման ծառայություններ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման շրջանակներում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում APC սարքավորման տեխնիկական աջակցման ծառայությունների Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար փակ կատարմամբ 400 կՎա Դիզել-գեներատորային կայանքի մատակարարի ընտրության ARM-R 027/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-S 013/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար տեսակոնֆերանսկապի սարքավորման մատակարարների ընտրության ARM-R 013/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում
 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ և ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 021/16
 

2 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ֆիզիկական պահպանության և ավտոմատացված ազդանշանային համակարգի միջոցով պահպանության ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-T 021/16 բաց տենդերի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ և ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 025/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ARM-R 022/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 014/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 012/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով Վաճառքի և Սպասարկման գրասենյակների ներքին և արտաքին ձևավորման աշխատանքների մատակարարի ընտրության ARM-R 021/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն
 

3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար բեռնափոխադրումների ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 010/16 առաջարկների պարզեցված հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն:
 

Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող “ԱրմենՏել” ՓԲԸ շենքի չափագրման աշխատանքների կատարման մատակարարի ընտրության ARM-S 011/16 պարզեցված առաջարկների հարցումն առանց հաղթողի փակելու մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում ուղղված 2 տարի ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող եվ մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի վերաբերյալ հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում ուղղված 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի վերաբերյալ հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով թարգմանչական ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 015/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 009/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-T 024/16 բաց տենդերի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 014/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 005/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունշ
 

Հայտարարություն 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար դիտահորի 600x800մմ և 600х600մմ չափսերով մտոցների մատակարարի ընտրության ARM-S 006/16 առաջարկների պարզեցված հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

Հայտարարություն 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար ուժային և հողանցման մալուխների մատակարարի ընտրության ARM-S 003/16 առաջարկների պարզեցված հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

Հայտարարություն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով անխափան սնուցման աղբյուրների (ԱՍԱ) մատակարարների ընտրության ARM-R 002/16 առաջարկների հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

ARM-T 019/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում բաց տենդերի՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենտՏել” ՓԲԸ շենքերի համար 1 տարի ժամկետով արտաքին լուսավորման սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 003/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-S 002/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 009/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-S 005/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

"ԱրմենՏել" ՓԲԸ շենքերի համար 1 տարի ժամկետով արտաքին լուսավորման սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար տաքսի և բեռնափոխադրումների ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 003/16 առաջարկների հարցման վերաբերյալ
 

"ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 2016թ. ավարտը LTE 450 բաժանորդային սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-R 001/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար գազաբալոնային սարքավորումների մատակարարման տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման մատակարարի ընտրության բաց առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

"ԱրմենՏել" ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով գազաբալոնային սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-R 038/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 005/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 003/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով ՎևՍԳ սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

1 տարի ժամկետով «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ կարիքների համար ճանապարհային հեծանիվների մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

1 տարի ժամկետով «ԱրմեՆՏել» ՓԲԸ էնեգոհամակարգերի համար սարքավորումների մատակարարների ընտրության ARM-R 028/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 011/15 բաց մրցույթի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար կահույքի մատակարման պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով հակաառևանգման տակդիրների հետերաշխիքային սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցումն առանց հաղթող մասնակցի ընտրության փակելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով բրենդավորված շապիկների և նվերի տոպրակների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-T 033/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար գումարի պահպանման արկղերի մատակարարման, ադապտրների մատակարարման, դրանց ինտեգրացման “1C Վաճառք 7.7” համակարգի հետ պարզեցված մրցույթի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-T 034/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Решение Заключить договор в рамках Запроса предложений ARM-R 027/15, по выбору поставщиков услуг по развитию и технической поддержке Личного кабинета ШПД и Lotus Notes сроком 2 года.
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 1 տարի ժամկետով ինֆորմացիոն տախտակների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 1 տարի ժամկետով ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 028/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-T 022/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-T 030/15 բաց առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի տվյալների մշակման կենտրոնի (ՏՄԿ) 3 տարի ժամկետով տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 034/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում
 

ARM-R 039/15առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Բեռնման եվ բեռնաթափման աշխատանքների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ  կարիքների համար փակ տեսակի 40 կՎԱ դիզել-գեներատորային կայանքի մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններին ծանոթանալու համար, խնդրում ենք հետևել հղմանը