Տեխնիկական տնօրինություն

Ուղարկե°ք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով հետևյալ էլ. հասցեով` hrm@beeline.am 

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

  Տնօրինություն՝

Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում`համաձայն տեխնիկական նորմատիվների պահանջների;
 • Տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում;
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում;
 • Վթարների նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացում։   

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշադրություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և օպերատիվ որոշումներ կայացնելու ունակություն;
 • Համակարգչային հմտություններ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն։ 

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է առնվազն 1 տարի։ 

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

 Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ. փոստի հասցեին։ Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ․ապրիլի 26-ը:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

  Տնօրինություն՝

Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Համակցման և տրանսպորտային ենթակառուցվածքի սարքավորումների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում;
 • Վթարների կանխարգելմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում և կառավարում, ինչպես նաև տրամադրվող ծառայությունների որակի բարելավում;
 • Ցանցի համակցման և տրանսմիսիոն ակտիվ սարքավորումների շահագործման ապահովում;
 • Նոր տեխնոլոգիաների պլանավորման և շինարարության վերահսկման աշխատանքներին մասնակցություն։       

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաշվետվություններ  և գործնական նամակագրություն վարելու հմտություններ;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշիմություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ղեկավարման ունակություններ;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է։ 

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

 Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ. փոստի հասցեին։ Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ․ապրիլի 26-ը:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

  Տնօրինություն՝

Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում`համաձայն տեխնիկական նորմատիվների պահանջների;
 • Տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում;
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում;
 • Վթարների նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացում։   

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշադրություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և օպերատիվ որոշումներ կայացնելու ունակություն;
 • Համակարգչային հմտություններ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն։ 

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, ցանկալի է հեռահաղորդակցության բնագավառում:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

 Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ. փոստի հասցեին։ Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ․ապրիլի 26-ը:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

  Տնօրինություն՝

Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Սահմանված նորմերի համաձայն էներգոսարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում;
 • Դիզել-գեներատորների, ուղղիչների, մարտկոցների, հոսանքի լարման կարգավորիչների, ցածր լարման ենթակայանների սպասարկման, շահագործման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում;
 • Մարզում էներգոհամակարգերի պրոֆիլակտիկ և վերանորոգման-վերականգնողական աշխատանքների իրականացում;
 • Փակ տարածքներոմ դիզելային էլեկտրոկայանների, մարտկոցների սպասարկում և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։    

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Տեխնիկայի անվտանգության նորմերի իմացություն;
 • Հաշվետվություններ և գործնական նամակագրություն վարելու հմտություններ;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշիմություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և հրատապ որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է 

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

 Ցանկացողները կարող են դիմել սույն հղումով կամ ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ. փոստի հասցեին։ Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ․ապրիլի 26-ը:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

  Տնօրինություն՝

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ծառայություն, Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Կառավարել և ղեկավարել agile and waterfall մեթոդներով տեխնոլոգիական նախագծերը;
 • Նախագծել ընդհանուր նախագծի ռազմավարությունը;
 • Ստեղծել, կատարել և վերահսկել նախագծի պլանները, ինչպես նաև կառավարել փոփոխության վերահսկման գործընթացը;
 • Ապահովել, որ ծրագրերի և նախագծերի բոլոր փուլերը աշխատեն  բյուջեի և ժամանակացույցի շրջանակներում, որակին համապատասխան և հաճախորդի բավարարվածության համար:
 • Նախագծի կառավարման ոլորտում տրամադրել փորձագիտական և / կամ տեխնիկական կամ մասնագիտական խորհրդատվություն
 • Որոշել նախագծի առաջնահերթությունները և ապահովել անհրաժեշտ նախագծային ռեսուրսները
 • Ղեկավարին կանոնավոր հաշվետվությանն տրամադրում;
 • Մոտիվացնել նախագծային թիմերի միասնական աշխատանքը և ապահովել նախագծի արտադրանքի ամբողջականությունը;
 • Ապահովել յուրաքանչյուր նախագծի իրականացումը և իրականացման համար պատշաճ ավարտը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր նախագծի աջակցումը;
 • Բացահայտել նախագծերի արդյունավետության բարելավման հնարավորությունները;
 • Տեղեկացված լինել նախագծերի ղեկավարման լավագույն փորձերից:
 •    

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • PMBOK, Waterfall, Agile, Scrum, Kanban մեթոդների խորին իմացություն;
 • Խոշոր նախագծերի կառավարման, բյուջեի պլանավորման և նրանց ղեկակարման փորձ;
 •  Microsoft Project JIRA, MS Project, Confluence նախգծերի կառավարման ծրագրերի բավարար իմացություն;
 • Նախագծի ժամանակացույցին հետևելու և որակով կատարելու ղեկավարման ունակություն;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Առաջնայնություն սահմանելու ունակություն;;
 • Դժվար իրավիճակում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն իմացություն:


Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Տեխնիկներ Երևան, Գյումրի, Կապան, Ջերմուկ, Վայք, Գավառ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան և Մասիս քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Շահագործել ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաները` համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների;
 • Իրականացնել մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ;
 • Նպաստել վթարների քանակի նվազեցման և կանխման գործընթացին;
 • Իրականացնել պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ՝ պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի անվտանգության Կանոնները։        

   Կրթություն՝

 •   Միջին մասնագիտական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։    

Աշխատանքային փորձ՝

 •   Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Էլեկտրամոնտյորներ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արտաշատ, Արարատ, Վեդի, Ջերմուկ, Մարտունի, Գավառ, Գյումրի, Ախուրյան, Ապարան քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Շահագործել և սպասարկել ցանցի ամրակցված տեղամասի   գծա–մալուխային կառույցները` համաձայն տեխնիկական նորմատիվների և կանոնակարգերի;
 • Վերացնել բաժանորդային հեռախոսագծերի վնասվածքները;
 • Իրականացնել վնասվածքի տեղորոշում աշխատող հաղորդալարի բացակայության դեպքում;
 • Կատարել բաժանորդային հեռախոսագծերի  տեղադրում, հանում և վերատեղադրում` ըստ ներկայացված կարգագրերի;
 • Տեղակայել (փոխարինել), ուղղել և ամրացնել հենասյուները և հենակները;
 • Իրականացնել ցանցի կաբելային գծերի վերակառուցում և կապիտալ վերանորոգում;
 • Իրականացնել բաշխիչ ցանցերի ընդլայնում` ըստ ներկայացված տեխնիկական պայմանների:          

   Կրթություն՝

 •  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։    

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Կաբելագործ-զոդողներ հետևյալ քաղաքներում՝ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արարատ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան, Մասիս, Կապան, Գավառ, Սևան, Գորիս, Սիսիան, Մարտունի, Սպիտակ քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Բարձրության վրա կատարվող կապի օդային գծերի շահագործման տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:
 • Կապարային, պոլիէթիլենային, պոլիքլորվինիլային թաղանթներով մալուխների զոդում;
 • Կապի կոյուղային կառույցների սպասարկում; Կապի կաբելային գծերի շահագործում;
 • Բաշխիչ պահարանների, արկղերի և այլ կաբելային վերջույթային սարքավորումների մոնտաժում:          

   Կրթություն՝

 •  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 •  Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։     

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am: