Ֆինանսական տնօրինություն

Ուղարկե°ք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով հետևյալ էլ. հասցեով` hrm@beeline.am 

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Ֆինանսների տնօրինություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Նոր մատակարարների ներգրավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում
 • Մատակարարների շուկայի մոնիտորինգ և վերլուծություն
 • Պահանջների մշակում, մատակարարի ընտրություն և պայմանագրերի կնքում
 • Ապրանքների և ծառայությունների գնային առաջարկների և մոդելների մշակում
 • Մատակարարների ընտրության օպտիմալ գործընթացների և պայմանների ռազմավարության մշակում
 • Ընտրված ռազմավարության իրականացում՝ ընկերության Կոմպլաենսի պահանջներին համահունչ։

Կրթություն`

 •  Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ իրավաբանական ոլորտներում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Շուկայի ուսումնասիրության և վերլուծության մեթոդների իմացություն;
 • Հիմնական գնային մոդելների և գնային առաջարկների օպտիմալացման գործիքների իմացություն;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Հաշվետվություններ, շնորհանդեսներ պատրաստելու և գործնական թղթակցություն վարելու հմտություններ;
 • Բանակցություններ վարելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ և ճկունություն;
 • Ղեկավարման ձիրք;
 • Նախաձեռնողականություն, փոփոխություններին պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS Office;
 • Հայերեն,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն: 

 Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ուղղությամբ ցանկալի է

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Ծառայողական բջջային կապ և այլ արտոնություններ

Հաստիքը թափուր է մինչև 2019թ․ ապրիլի 23-ը։

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են դիմել սույն հղումով կամ  ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն,  ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ փոստի հասցեին:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Ֆինանսների տնօրինություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Գնումների միջոցառումների կազմակերպում՝ Ընկերության ընթացակարգերին և կորպորատիվ պահանջներին համապատասխան;
 • Ընկերության անխափան գործունեությունը ապահովող կարևորագույն ապրանքատեսակների ձեռք բերման գործընթացի իրականացում;
 • Բիզնես գործընկերների հետ արդյունավետ փոխգործակցություն՝ Ընկերության ծախսերը նվազեցնելու և համագործակցության առավել շահավետ կոմերցիոն պայմաններ ձեռք բերելու նպատակով;
 • Գնումների գործընթացը բարելավելու ուղղությամբ միջոցառումների մշակում և իրականացում;
 • Աշխատանքներ Ընկերության ստորաբաժանումների և  Գլխամասային գրասենյակի հետ՝ որոշակի գնման միջոցառումների շրջանակներում օպտիմալ որոշումներ ապահովելու նպատակով;
 • Ընտրված ռազմավարության իրականացում՝ ընկերության Կոմպլաենսի պահանջներին համահունչ։

Կրթություն`

 •  Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ տեխնիկական ոլորտներում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Հեռահաղորդակցության բնագավառում ծառայությունների  տեխնոլոգիական գործընթացների իմացությունը ցանկալի է;
 • Շուկայի ուսումնասիրության և վերլուծության մեթոդների իմացություն;
 • Հիմնական գնային մոդելների և գնային առաջարկների օպտիմալացման գործիքների իմացություն;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Հաշվետվություններ, շնորհանդեսներ պատրաստելու և գործնական թղթակցություն վարելու հմտություններ;
 • Բանակցություններ վարելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ և ճկունություն;
 • Ղեկավարման ձիրք;
 • Նախաձեռնողականություն, փոփոխություններին պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS Office;
 • Հայերեն,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն: 

 Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ուղղությամբ ցանկալի է

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Ծառայողական բջջային կապ և այլ արտոնություններ

Հաստիքը թափուր է մինչև 2019թ․ ապրիլի 23-ը։

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են դիմել սույն հղումով կամ  ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն,  ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ փոստի հասցեին:  

Հա

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am: