Կոմերցիոն տնօրինություն

Ուղարկե°ք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով հետևյալ էլ. հասցեով` hrm@beeline.am 

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Մարքեթինգի ծառայություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Պատրաստել շաբաթական, ամսական և ընթացիկ հաշվետվություններ ողջ թվային ուղիների մասով;
 • Տեղադրել գովազդային արշավների վերաբերյալ տեղեկատվություն Ինտերնետում, վերլուծել գովազդային աղբյուրների և արշավների արդյունավետությունը;
 • Իրականացնել վերլուծական գործիքների կարգավորումներ Web միջակայքերում (interface);
 • Վերլուծել գովազդային գործիքների և աղբյուրների կոնվերսիայի մակարդակը;
 • Իրականացնել թվային հետազոտություներ․UX/UI ինտերֆեյսերի, А/B տեստավորում: 

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն ԻՏ, մարքեթինգի, տնտեսագիտության կամ մաթեմատիկայի բնագավառներում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Google Analytics, Google Tag Manager-ի գերազանց իմացություն;
 • HTML/CSS․ բազային գիտելիքներ;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Ժամանակը կառավարելու կարողություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություններ;
 • Միաժամանակյա բազմաթիվ առաջադրանքներ կատարելու կարողություն;
 • Պատասխանատվություն և ճկունություն;
 • Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ, սթրեսակայունություն;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն։         

 Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա փորձը է-կոմերցիայի բնագավառի առցանց նախագծերում ցանկալի է։      

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Ծառայողական բջջային կապ և այլ արտոնություններ

Հաստիքը թափուր է մինչև 2019թ․ ապրիլի 26-ը։

 Ցանկացողները կարող են դիմել սույն հղումով կամ ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ. փոստի հասցեին: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հա

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

 Կորպորատիվ վաճառքի ծառայություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Առկա  կորպորատիվ հաճախորդների հետ համագործակցության ընդլայնում, լրացուցիչ վաճառքի իրականացում;
 • Նոր կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման գործընթացի կազմակերպում;
 • Հաճախորդների հետ երկարաժամկետ համագործակցության կառուցում և կոմերցիոն առաջարկների կազմում;
 • Ընկերության ծառայությունները ներկայացնող շնորհանդեսների նախապատրաստում և անցկացում, պայմանագրերի կնքում, վաճառքի փաստաթղթային ձևակերպում;
 • Անհատական նպատակների իրականացում` ըստ հիմնական ցուցանիշների:

Կրթություն`

 •  Բարձրագույն կրթություն  

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Վաճառքի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հեռահաղորդակցության բնագավառի իմացությունը ողջունելի է;
 • Արտաքին հաճախորդների հետ աշխատելու հմտություն;
 • Հաշվետվություններ պատրաստելու և գործնական թղթակցություն վարելու հմտություններ;
 • Բանակցություններ վարելու ունակություններ;
 • Մարդկանց հետ բարդ իրավիճակներում շփվելու կարողություն;
 • Նախաձեռնողականություն և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Պատասխանատվության զգացողություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS  Office, Power Point;
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:    

 Աշխատանքային փորձ`

 •  Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Ծառայողական բջջային կապ և այլ արտոնություններ

Հաստիքը թափուր է մինչև 2019թ․ ապրիլի 15-ը։

Ցանկացողները կարող են դիմել սույն հղումով կամ ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`  hrm@beeline.am էլ․փոստի հասցեին։ Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Մարքեթինգի ծառայություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Թվային և MFS պրոդուկտների մասով գործողությունների պլանի մշակում;
 • Ֆունկցիոնալ և բիզնես պահանջների սահմանում, թվային պրոդուկտների և նոր վճարման ծառայությունների գործարկման և զարգացման գործիքների ստեղծում;
 • Թվային պրոդուկտների և ֆինանսական ծառայությունների բարելավման գծով ֆունկցիոնալ փոփոխությունների ներդնում;
 • Նախագծային փաստաթղթերի կազմում․ տեխնիկական առաջադրանքներ, գործողությունների պլան, ընթացակարգեր և աշխատանքների իրականացման սխեմաներ;
 • Պրոդուկտի կյանքի ցիկլի կառավարում․պրոդուկտի զարգացման ողջ փուլերի ընթացքում պրոդուկտի/շուկայի պահանջները ձևավորելու նպատակով համագործակցություն օգտատերերի, փորձարկողների և տեխնոլոգիական թիմերի հետ՝  աշխատանքների հաստատված պլանը ժամանակին իրականացնելու նպատակով;
 • Համատեղ աշխատանքներ մարքեթինգի թիմի հետ՝ MFS և թվային ծառայությունները ներքին և արտաքին օգտատերերի շրջանակներում խթանելու նպատակով։

Կրթություն`

 •  Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի կամ ԻՏ ոլորտներում  

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Նախագծերի կառավարման հիմունքների իմացություն;
 • Պրոդուկտների ֆունկցիոնալ օգտագործման բոլոր առանձնահատկությունների փորձագիտական իմացություն;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Նախագծերի կառավարման ունակություններ;
 • Միջֆունկցիոնալ թիմերում աշխատելու և համագործակցելու հմտություններ;
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու և բարդ իրավիճակներում արդյունավետ որոշումներ կայացնելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ;
 • Ժամանակը կառավարելու ունակություններ;
 • Նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։    

 Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ցանկալի է ԻՏ, թվային կամ հեռահաղորդակցության բնագավառներում;
 • ԻՏ, հեռահաղորդակցության կամ e-commerce-ի ոլորտներում նախագծերի իրականացման և գործարկման փորձ։

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Ծառայողական բջջային կապ և այլ արտոնություններ

Հաստիքը թափուր է մինչև 2019թ․ ապրիլի 1-ը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` սեղմելով սույն հղումը կամ ուղարկել  hrm@beeline.am էլ․փոստի հասցեին։ Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

 Մարքեթինգի ծառայություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Շարժական և ֆիքսված կապի ծառայությունների մասով մարքեթինգային  վերլուծական աշխատանքների պլանավորում և իրականացում
 • Մարքեթինգային նախաձեռնությունների կոորդինացման, իրականացման և խթանման աշխատանքների իրականացում
 • Բիզնես սեգմենտի ծառայությունների բարելավմանն ուղղված ռազմավարության ձևավորում և պլանների մշակում
 • Նոր արտադրանքների / ծառայությունների ստեղծում և գործող ծառայությունների բարելավում
 •  Արտադրանքների մարքեթինգային միքսի կառավարում (սակագներ, բաշխման ուղղություններ,արտադրանքի հաղորդակցություն, որակ)
 • B2B շուկայում մարքեթինգային ռազմավարության մշակում և իրականացում:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, տնտեսագիտության, ֆինանսերի կամ մաթեմատիկայի ոլորտում  

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Մարքեթինգային վերլուծության և պլանավորման հիմունքների իմացություն;
 • Հեռահաղորդակցության շուկայի հիմունքների իմացություն;
 • Հաշվետվությունների և շնորհանդեսների պատրաստման և վարման հմտություններ;
 • Վերլուծական մտածողություն;
 • Նախագծերի կառավարման հմտություններ;
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու ունակություններ;
 • Մարդկանց հետ բարդ իրավիճակներում աշխատելու և համագործակցելու կարողություններ;
 • Ժամանակը կառավարելու ունակություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, ճկունություն և հնարամտություն;
 • Սթրեսակայունություն և  պատասխանատվություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS Office (Excel-ի խորը իմացություն);
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն:

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ուղղությամբ`ցանկալի է հեռահաղորդակցության կամ ԻՏ բնագավառի վաճառքի/մարքեթինգի ոլորտում:  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Ծառայողական բջջային կապ և այլ արտոնություններ

Հաստիքը թափուր է մինչև 2019թ․ ապրիլի 15-ը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով` hrm@beeline.am կամ սեղմել սույն հղումը՝դիմելու համար: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

 Մարքեթինգի ծառայություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Մարքեթինգի մասով բյուջեի և ռազմավարության մշակման աշխատանքներին մասնակցություն;
 • Ցուցանիշների կանխատեսում, պլանների/կանխատեսումների ճշգրտության ապահովում;
 • Ցուցանիշների դինամիկայի վերաբերյալ վերլուծական հաշվետվությունների, շնորհանդեսների և նյութերի նախապատրաստում;
 • Մարքեթինգային առանցքային ցուցանիշների (KPI-ների) պլանավորում, վերլուծություն և կատարման գործընթացի վերահսկում, ինչպես նաև մարքեթինգային վերլուծական աշխատանքների իրականացում;
 • Գործարկված նախաձեռնությունների մասով վերլուծական հաշվետվությունների պատրաստում;
 • Ընկերության հաշվետվությունների պատրաստման մասով համագործակցություն գլխամասային գրասենյակի հետ։

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, մարքեթինգի կամ մաթեմատիկայի ոլորտներում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Մարքեթինգի տեսության և կանխատեսման/պլանավորման մեթոդների իմացություն;
 • Վերլուծական հմտություններ (SWOT, PEST, մրցակցային վերլուծություն և այլն);
 • Մարքեթինգային հարցումների և հետազոտությունների անցկացման մեթոդների իմացություն;
 • Նախագծերի կառավարման հմտություններ;
 • Վերլուծական և ռազմավարական մտածողություն;
 • Թիմում աշխատելու և հաղորդակցվելու հմտություններ;
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու և բարդ իրավիճակներում արդյունավետ որոշումներ կայացնելու ունակություն;
 • Սթրեսակայունություն, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն;
 • Նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ`MS Office, Power Point, SQL և VBA-ի իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն:

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ վերլուծության, պլանավորման և հետազոտությունների իրականացման ոլորտում, ցանկալի է հեռահաղորդակցության բնագավառում    

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով` hrm@beeline.am : Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

 Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների ծառայություն, Կոմերցիոն տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ`

 • Հաճախորդների որակյալ և բարձրակարգ սպասարկում:
 • Ակտիվ մասնակցության ցուցաբերում Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների վաճառքի գործընթացներին:
 • Գումարային միջոցների գործընթացների իրականացում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի վարում:
 • Տվյալ ուղղության բոլոր գործընթացների, ընթացակարգերի և աշխատանքային հրահանգների կատարման ապահովում:
 • Հաճախորդների սարքավորումների կարգավորման իրականացում  GPRS և 3G տեխնոլոգիաներով գործող ծառայությունների կիրառման համար:
 • Ճիշտ ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և տրամադրում:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Բջջային կապի շուկայի բազային գիտելիքներ;
 • Վաճառքի հիմնական սկզբունքների իմացություն;
 • Ակտիվ վաճառքի հմտություններ;
 • Սպասարկման և բանակցությունների վարման հմտություններ;
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
 • Արդյունքների վրա կողմնորոշվող;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ճշգրտության և պատասխանատվության հմտություններ;
 • Սովորելու պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:    

Աշխատանքային փորձ`

 • Ցանկալի է առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի և սպասարկման ոլորտում:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։

Հաստիքը թափուր է մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական hrm@beeline.am էլ․ հասցեին կամ անցնել վիդեոհարցազրույց հետևյալ հղումով՝ https://vcv.ru/respond/cbejzjghb/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am: