Օգտակար փաստաթղթեր

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար պատվեր-դիմումի ձև

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ GSM շարժական կապի կանխավճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար պատվեր-դիմումի ձև

«My Beeline Armenia» Հավելվածի տրամադրման պայմաններ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ GSM շարժական կապի կանխավճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմաններ

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմաններ

ֆիքսված ինտերնետ ծառայության մատուցման եվ wifi ռոուտեր սարքավորումն օգտագործման հանձնելու մասին պայմանագիր (պայմաններ)

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից բաժանորդին մատուցվող հեռախոսակապի ծառայությունների պայմանագիր (պայմաններ)

Hi-line ծառայության մատուցման եվ վերջնակետային սարքավորումն օգտագործման հանձնելու մասին պայմանագիր (պայմաններ)

ՎԵՈՆ Արմենիա ՓԲԸ կողմից բաժանորդի դիմումի հիման վրա տրամադրվող տեղեկատվության մասին